คกก.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองปรือเตรียมเลี้ยงไก่ ปลูกผัก เป็นแหล่งอาหารกลางวันเด็ก ลดค่าใช้จ่ายสร้างรายได้เสริมให้ศูนย์ฯ

ที่ศาลาการเปรียญวัดห

Read more