การศึกษา

-การศึกษาประชาสัมพันธ์ภาพข่าว

นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยฯ มอบทุนสนับสนุนการศึกษากับโรงเรียน สถานพยาบาล 27 ทุน รวมล้านกว่าบาท

ที่สโมสรหมู่บ้านพนาว

Read More
-การศึกษาบริหารท้องถิ่น

สำนักการศึกษาเมืองพัทยาตอบกระทู้สม. พัทยา มั่นใจครุภัณฑ์มีเพียงพอ หลังห่วงโครงการโรงเรึยนโรงหนังใช้งบฯไม่คุ้มค่า

ที่ ห้องประชุมสภาเมื

Read More