เจ้าท่าพัทยาเผยนักท่องเที่ยวพุ่งหลังเปิดประเทศ แห่เที่ยวเกาะล้านวันธรรมดาร่วมครึ่งหมื่น อธิบดีฯ สั่งเข้มความพร้อมของเรือ

นายเอกราช คันธโร ผู้

Read more

ส่องแผนปฏิบัติการทวงคืนพื้นที่สาธารณะชายหาดนาจอมเทียน ผู้ประกอบการ-คนในพื้นที่พร้อมหนุน หลังเดือดร้อนมานาน

ที่ บริเวณชายหาดนาจอ

Read more

ผู้ตรวจการแผ่นดินรุดตรวจสอบหลังผปก.เดินเรือแหลมบาลีฮาย ร้องเรียนเจ้าท่าฯ พัทยาปล่อยเรือผิดกฎหมาย วิ่งทับเส้นทาง

ที่ห้องประชุมท่าเทีย

Read more

กรมโยธาธิการและผังเมือง ประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 โครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งระยะที่ 2 หาดกระทิงลาย

ที่อาคารวิสุทธาจาร ว

Read more

กรมเจ้าท่า เปิดเวทีรับฟังความเห็นประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาสำรวจออกแบบท่าเรือต้นทาง สำหรับเรือสำราญขนาดใหญ่ บริเวณอ่าวไทยตอนบน

ชลบุรี ( 28 เม.ย.256

Read more