กรมเจ้าท่าร่วมกับเมืองพัทยา จัดอบรมหลักสูตร“ผู้ควบคุมเรือโดยสารประเภทเรือยนต์เร็ว”หวังลดความเสี่ยงทางน้ำสำหรับให้บริการนักท่องเที่ยว

ที่ห้องประชุมทัพพระย

Read more

กรมเจ้าท่าประเดิมเวทีพัทยา เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 โครงการงานศึกษาสำรวจออกแบบท่าเรือต้นทางสำหรับเรือสำราญขนาดใหญ่ บริเวณอ่าวไทยตอนบน

ที่โรงแรมฮอลิเดย์ อิ

Read more

กรมเจ้าท่าสั่งระงับชั่วคราวบางส่วน “โครงการปรับภูมิทัศน์ชายหาดพัทยา” เหตุขยายแนวลงบนชายหาด ต้องขออนุญาต

นายเอกราช คันธโร ผู้

Read more

ชะลอไปก่อน! โครงการถมทรายชายหาดจอมเทียน เฟสแรก ระยะที่ 1 สะดุด เรือดูดทรายสัญชาติจีนต้องขออนุญาต คาดกลางเดือนหน้าเริ่มขยับ

ตามที่กรมเจ้าท่าสนับ

Read more

สนง.เจ้าท่าพัทยา บรูณาการร่วมทุกภาคส่วน เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์

ที่ ท่าเทียบเรือพัทย

Read more