ผู้ช่วยเลขานายกเมืองพัทยา นำจิตอาสา และเจ้าหน้าที่สำนักการช่างสุขาภิบาลลงพื้นที่ทำความสะอาดวัดช่องลม ป้องกันโควิด-19

นายภาสกร อยู่สมบูรณ์

Read more