จิตอาสา

-กองทัพเรือจิตอาสาประชาสัมพันธ์ภาพข่าวสิ่งแวดล้อม

ทรภ.1 ร่วมกับบริษัท ลูซี่ อิเล็คทริค ประเทศไทย เก็บขยะหาดดงตาล ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในทะเล

ที่ หาดดงตาล อ.สัตหี

Read More