เริ่มแล้ว! โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 12 นำ 80 เยาวชน เรียนรู้แนวพระราชดำริ @โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ

สำนักงานคณะกรรมการพิ

Read more

หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมคณะ ประชุมหารือ มทภ.4 เดินหน้าขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขในพื้นที่ จชต.

เมื่อวันที่ 21 กุมภา

Read more