ชาติอาเซียน 10+3 ลงพื้นที่ดูไร่นาสวนผสมเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวทางศาสตร์แห่งพระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องบ้านบึง ชลบุรี

Read more

พ่อเมืองสระแก้ว สั่งขึงชายแดนเข้ม สกัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ระบาดหนักในกัมพูชา เผยความน่ากลัวเป็นโรคอุบัติใหม่ หวั่นทะลักเข้าไทยสร้างความย่อยยับแก่เกษตรกร และวงจรธุรกิจมันสำปะหลัง

Read more