องคมนตรี สนองพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ติดตามความคืบหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นราธิวาส

Read more

องคมนตรี นำคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ประชุมสัญจร กำหนดแนวทางการจัดการศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

Read more