เพิ่งตื่น!? ชุมชนบ้านเนินรถไฟ ร้องรัฐไร้ไฟ-น้ำมาหลายปี ผู้บริหารเมืองพัทยา รับปากประสานหน่วยงานเกี่ยวข้อง

นายพัฒนา บุยสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย ที่ปรึกษา นายกเมืองพัทยา และอดีตสมาชิกสภาเมืองพัทยา ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านชุมชนบ้านเนินทางรถไฟ หลังประสบปัญหาด้านระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นที่ฐาน ทั้ง ไฟฟ้าและประปา เข้าไม่ถึง ทำให้ชาวบ้านไม่มีไฟฟ้าและน้ำประปาใช้มานานหลายปี สร้างความเดือนร้อนต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ให้กับคนในชุมชนเป็นอย่างมาก

นายมนูญ วงษ์เสมา ประธานชุมชนบ้านเนินทางรถไฟ กล่าวว่า ที่ผ่านมาชุมชนบ้านเนินทางรถไฟต้องประสบปัญหาเรื่องของน้ำประปาตั้งปี พ.ศ.2530 อีกทั้งชุมชนบ้านเนินทางรถไฟ ซอย 5 ยังไม่มีไฟไฟ้ใช้ทั้งซอย ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการเขียนคำร้องไปยังเมืองพัทยาถึงปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านชุมชนบ้านเนินทางรถไฟ มานานกว่า 3 ปี แต่เรื่องก็เงียบหายไป ทั้งนี้สำหรับชุมชนบ้านเนินทางรถไฟมีเนื้อที่ทั้ง 259 ไร่ มีชาวบ้านมี่อาศัยในชุใมชนทั้งหมด 260 ครัวเรือน

ด้าน นายพัฒนา กล่าวว่า สำหรับปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านชุมชนบ้านเนินทางรถไฟ หลังจากรับทราบถึงความเดือนร้อนก็เร่งลงมาตรวจสอบพื้นที่เ เพื่อหาแนวทางแก้ไข โดยในส่วนของประปานั้น เมืองพัทยาได้มีการตั้งงบอุดหนุนให้กับประปาในการสำรวจพื้นที่ในการติดตั้งประปาให้กับชาวชุมชนบ้านเนินทางรถไฟ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาเมืองพัทยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ส่วนปัญหาฝาตะแกรงบริเวณปากซอยทางเข้าชุมชนนั้น ที่ผ่านมาพบว่าเวลาฝนตกรถที่สัญจรไปมาประสบอุบัติเหตุ ลื่นล้ม บริเวณฝาตะแกรงบ่อระบายน้ำตรงปากซอยอยุ่เป็นประจำ เบื้องต้นจะให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นการเร่งด่วนพร้อมทั้งนี้ในอนาคตจะมีการเปลี่ยนรูปแบบฝาตะแกรงปิดท่อระบายน้ำทั้งระบบ นอกจากนี้ในส่วนเรื่องของปัญหาไฟฟ้านั้นจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการแก้ไข เพื่อให้ชาวบ้านชุมชนบ้านเนินทางรถไฟได้มีไฟฟ้าแสงสว่างได้ใช้ต่อไป*

Follow Us