ตัวแทนเมืองพัทยา รุดทำเข้าใจผู้อยู่อาศัย ห่วงสร้างระบบระบายน้ำเขตเมือง ทำกระทบการสัญจร

ที่ ภายในซอยสุขุมวิท-พัทยา 45 เมืองพัทยาได้นำผู้รับเหมาบริษัทพรอสเพอร์โซลูชั่น จำกัด ลงพื้นที่ชี้แจงและทำความเข้าใจกับประชาชน ถึงแผนและแนวทางการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในเขตเมืองพัทยาถนนสุขุมวิท-พัทยา 45 (5 ธันวา) หลังจากที่ชาวบ้านภายในซอยดังกล่าวมีความกังวลในเรื่องของการสัญจรไปมาระหว่างก่อสร้างบริเวณปากซอยสุขุมวิท-พัทยา 45 (5 ธันวา) รวมถึงความกังวลในเรื่องของการกระทบต่อโครงสร้างอาคารที่พักอาศัยว่าจพได้รับผลกระทบหรือไม เนื่องจากจะมีการเจาะเสาเข็ม โดยมีนายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ตัวแทนผู้บริหารเมืองพัทยา คณะทำงานนายกเมืองพัทยา และตัวแทนบริษัทพรอสเพอร์โซลูชั่น จำกัด เข้าร่วมชี้แจง

สำหรับโครงการก่อสร้างระบบน้ำในเขตเมืองพัทยา ซอยสุขุมวิท-พัทยา 45 (5 ธันวา) เมืองพัทยาได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณจำนวน 7,700,00 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนบาท) ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในเขตเมืองพัทยา (ซอยสุขุมวิท-พัทยา 45 หรือซอย 5 ธันวา) เพื่อรับน้ำที่ไหลบ่าสู่ชุมชน ซึ่งจะสามารถรองรับน้ำได้จำนวนมาก ก่อนต่อท่อระบายจากบ่อเข้าระบบสูบในระยะ 12 เมตรเพื่อสูบน้ำไปลงคลองนาเกลือ โดยจะมีการก่อสร้างบ่อสูบ เป็นบ่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 5X40 เมตร ลึก 4.5 เมตร จำนวน 1 บ่อ พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำฝน HDPE ขนาด 2,000 มิลิเมตร และว่างท่อระบายน้ำเสีย HDPE ขนาด 800 มิลิเมตร รวมทั้งงานก่อสร้าง Box Culvert ระบายน้ำ ขนาด 1.25 x 1.25 เมตร ยาว 49 เมตร จำนวน 5 จุด


ทั้งนี้คาดว่าการดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในเขตเมืองพัทยา (ซอยสุขุมวิท-พัทยา 45 หรือซอย 5 ธันวา)จะแล้วเสร็จ ในปลายเดือนธันวาคม 2562 นี้

Follow Us