พบอีก!!แหล่งเพาะเชื้อโรคเมืองหนองปรือ พวกมักง่ายลอบทิ้งขยะริมทางสาธารณะ “ซอยมาบสอง-ค่ายมวย 6”

ที่ ซอยมาบสอง-ค่ายมวย 6 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากลงพื้นที่ดังกล่าวเมื่อวันที่ 5 ต.ค.2562 ที่ผ่านมา พบว่ามีคนบางกลุ่มแอบนำขยะมูลฝอยมาทิ้งริมทางสาธารณะ สร้างมลพิษให้แก่สิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังเป็นต้นตอของจุดสะสมเชื้อโรค โดยกองขยะแห่งนี้ตั้งอยู่ภายในซอยมาบสอง-ค่ายมวย 6 ประมาณ 100 เมตร ก็จะเห็นกองขยะมูลฝอยที่ประชาชนบางกลุ่มได้ลักลอบนำมาแอบทิ้งไว้เป็นจำนวนมาก มีทั้งเศษเปลือกทุเรียน, เศษอาหาร, ถุงขนม, แพมเพิสใช้แล้ว และเศษถุงพลาสติกต่างๆ นอกจากนี้ยังพบร่องรอยของการเผาทำลายเศษขยะดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้จากการสะสมและทับถมของกองขยะที่อยู่มาเป็นเวลานาน ยังพบว่ามีกลิ่นเหม็นอันไม่พึงประสงค์โชยออกมาเป็นระยะ และมีแมลงวันจำนวนมากมาตอมขยะ ดังนั้นจุดดังกล่าวอาจจะกลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค โดยมีแมลงวันเป็นพาหะได้ และนำไปสู่การแพร่ระบาดของโรคต่างๆ จึงอยากวอนให้เทศบาลเมืองหนองปรือ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าจัดการ เพื่อลดความเสี่ยงที่กองขยะแห่งนี้จะก่อให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อม และยังเป็นการตัดวงจรของการแพร่ระบาดของโรคได้ รวมทั้งยังส่งเสริมให้สภาพแวดล้อมของเทศบาลเมืองหนองปรือเป็นสังคมที่น่าอยู่อาศัยอีกด้วย

สำหรับการลักลอบทิ้งขยะริมทางสาธารณะนั้น มีโทษตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ว่าด้วยเรื่องการทิ้งขยะในที่สาธารณะ ผู้ใดทิ้งขยะในที่ หรือทางสาธารณะ ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย ต้องได้รับโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

Follow Us