ชมภาพบรรยากาศ พุทธศาสนิกชน-คนดัง ล้นวัด ร่วมงานแสดงมุทิตาสักการะ “พระปัญญารัตนาภรณ์”

ที่ ศาลาการเปรียญ วัดชัยมงคล (พระอารามหลวง) นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในพิธีพิธีแสดงมุทิตาจิตถวายสักการะ และพิธีทำบุญฉลองอายวัฒนมงคล ครบ 55 ปี พระปัญญารัตนาภรณ์ (อนันต์ ธมฺมโชโต) เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล (พระอารามหลวง) รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี ในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชานุญาตเลื่อนสมณศักดิ์ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ “พระราชสารโสภณ” โดยมี พระพรหมกวี เจ้าคณะภาค 13 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย คณะสงฆ์ ข้าราชการ นักการเมือง และพุทธศาสนิกชนชาวอำบางละมุง ร่วมแสดงมุทิตาจิตถวายสักการะ อย่างคับคั่ง อาทิ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา นายชาญ ยุทธเองตระกูล อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมครอบครัว เฮงตระกูล นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม คณะผู้บริหารเมืองพัทยา

ภายในพิธีแสดงมุทิตาจิตถวายสักการะ และพิธีทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ 55 ปี ท่านเจ้าพระคุณ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 29 รูป เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

ทั้งนี้ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทาน สัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ให้ พระปัญญารัตนาภรณ์ (อนันต์ ธมฺมโชโต) เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล (พระอารามหลวง) รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เป็น พระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ “พระราชสารโสภณ”

Follow Us