ชมภาพชุด ชาวสัตหีบร่วมใจจัดพิธีประดิษฐาน “พระพุทธรูปประทานพรสัตตากรอินทกิตติโสภณ”

            เมื่อวันที่ 2 ต.ค.62 ที่วัดสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้จัดให้มีขบวนแห่ องค์พระพุทธรูปพระพุทธประทานพรสัตตากรอินทกิตติโสภณ รอบตลาดสัตหีบ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ชมความงดงามของพระพุทธรูป และนำไปขึ้นแท่นประดิษฐาน ณ แท่นหน้าที่ว่าการอำเภอสัตหีบ โดยมี ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า แม่ค้าประชาชน ผู้มีจิตศรัทธา และในทุกภาคส่วน เข้าร่วมในขบวนแห่กันเป็นจำนวนมาก โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดต่างๆ ในพื้นที่จำนวน 10 รูป มาสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่หน่วยงานและผู้ที่เข้าร่วมในพิธี หลังจากประกอบพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปประทานพรสัตตากรอินทกิตติโสภณขึ้นประดิษฐานพระสงฆ์ สวดเจริญชัยมงคลคาถา และมีพิธีเบิกเนตร ปิดทองพร้อมด้วยวางพวงมาลัยสักการะ

            ด้วยอำเภอสัตหีบก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2498มีอาคารที่ว่าการอำเภอสัตหีบและศาลาประชาคมอำเภอสัตหีบ เป็นสถานที่ที่ประชาชนได้มาติดต่อราชการ เป็นศูนย์รวมการปฏิบัติงาน การขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาล และจังหวัด โดยมีข้าราชการและส่วนราชการกระทรวงต่างๆ ที่มาให้บริการประชาชนและปัจจุบันมีการก่อสร้างอาคารที่ทำการหลังใหม่และเพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้ สิ่งศักดิ์สิทธ์เพื่อเป็นสิริมงคล

            นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ มีดำริจัดสร้างองค์พระพุทธรูปเพื่อให้ข้าราชการและประชาชน ที่มาติดต่อราชการได้มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ จึงได้นำเรียนปรึกษาคณะสงฆ์พระครูทัสนียคุณากร เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ พระครูเกษมกิตติโสภณ เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต และพระครูวิสารทสุตากร เจ้าคณะตำบลพลูตาหลวง เจ้าอาวาสวัดช่องแสมสาร ซึ่งท่านได้เมตตารับเป็นเจ้าภาพ ในการจัดสร้างองค์พระพุทธรูปและจัดให้มีพิธีหล่อพระ ณ โรงหล่อ อ.พนัสนิคม และการสร้างฐานพระพุทธรูปพร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนได้ร่วมบริจาคปัจจัยสมทบ จัดสร้างจนแล้วเสร็จ และร่วมกันอัญเชิญพระพุทธประทานพรสัตตากรอินทกิตติโสภณ ขึ้นแท่นประดิษฐาน เพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชาเป็นสิริมงคล และแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวสัตหีบสืบไป

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

Follow Us