ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวพัทยา จัดขบวนแห่ม้าทรง เนื่องในเทศกาลกินเจ ประจำปี 2562

               ที่ถนนเนินพลับหวาน เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี บรรดาผู้มีความศรัทธาศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว  ได้ตั้งขบวนแห่ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเนียว เนื่องในเทศกาลกินเจ   พร้อมร่วมโปรดสาธุชนตลอด 2 ข้างทาง ทั้งนี้ ทุกเทศกาลกินเจ  ทางศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเนียว พัทยา  จะจัดขบวนแห่เพื่อโปรดสาธุชนอย่างใกล้ชิด  โดยมีเหล่าม้าทรง ร่วมขบวนแสดงอิทธิฤทธิ์ อาทิ ใช้ของมีคมทิ่มแทงบริเวณปาก ไปตลอด 2 ข้างทาง  ขบวนแห่ได้เคลื่อนตั้งแต่บริเวณปากซอยเนินพลับหวาน ไปจนถึงศาลเจ้า โดยตลอด 2 ข้างทางมีสาธุชนร่วมตั้งโต๊ะบูชาเทพเจ้าตามความเชื่อของแต่ละคน

                สำหรับเทศกาลกินเจ จัดขึ้นทั้งหมด 9 วัน เพื่อเป็นการชำระล้างบาป  ถือศีล ปฏิบัติธรรม  ให้สะอาดบริสุทธิ์ ทั้งกาย  วาจา ใจ  เป็นโอกาสที่จะได้ทำบุญให้ทาน  ระลึกถึงดวงวิญญาณบรรพบุรุษที่คุ้มครอง ละเว้นการละเมิดศีล 5  เป็นต้น

Follow Us