จับสลากแบ่งสายแข่งขัน Hotelier Pool Tournament ครั้งที่ 7

            ที่ โรงแรมอวานี พัทยา รีสอร์ท (24 กันยายน 2562 )  ดร.ภคมน วงศ์ใหญ่ นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว และจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน Hotelier Pool Tournament ครั้งที่ 7 ท่ามกลางพันธมิตร และนักกีฬาของโรงแรมต่างๆ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานอย่างพร้อมเพรียง

            การแข่งขันดังกล่าว ชมรมนักบริหารงาน อาหาร และเครื่องดื่ม มืออาชีพเมืองพัทยา ร่วมกับโรงแรมอวานี พัทยา รีสอร์ท รวมทั้งพันธมิตร จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 1-7 ตุลาคมนี้ ด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดทักษะทางการกีฬาพูล ปลูกฝังให้เพื่อนๆ พนักงานโรงแรม มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อห่างไกลจากยาเสพติด รวมทั้งเป็นการสร้างความสมานฉันท์ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนพนักงานโรงแรมในเมืองพัทยา นำไปสู่การสืบทอดไว้ซึ่งกีฬาประเพณี การแข่งขันพูลของชาวโรงแรมสืบต่อไป

 

            การจัดการแข่งขันครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน 26 คนจาก 15 โรงแรมในเขตเมืองพัทยา โดยได้รับความร่วมมือ และสนับสนุนการแข่งขันจาก ร้านศรีนวลซีฟู้ด ชมรมรถตู้พัทยา เอื้อถาวร คอนสตรัคชั่น เป็นต้น  โดยรางวัลแบ่งออก เป็น 4 รางวัล ได้แก่ ผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล, รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงิน 5,000 บาท, รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้เงิน 3,000 บาท และรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ได้เงินรางวัล 2,000 บาท

Follow Us