ททท.สำนักงานพัทยา ตั้งเป้าท่องเที่ยว ปี 2563 เน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพ

                ชลบุรี  (23 ก.ย.62) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยา จัดงานนำเสนอทิศทางการดำเนินงานและส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวประจำปี 2563 ณ โรงแรม เดอะ ซายน์ พัทยา โดยนายวิบูลย์ นิมิตรวานิช ผู้อำนวยการภูมิภาคตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ททท.วางเป้าหมายเชิงการตลาดในปี 2563 ว่ามุ่งเน้นสร้างรายได้รวมทางการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 หรือประมาณ 3.71 ล้านล้านบาท รวมทั้งเพิ่มเป้าหมายด้านการสร้างความยั่งยืนทางการท่องเที่ยว ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย และสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

            สำหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดในประเทศ แบ่งกลุ่มเปหมายในหลายมิติ จำแนกตามลักษณะได้หลากหลายกลุ่ม ประกอบด้วย Gen X / Gen Y / Family and Millennial family / Silver age / First Jobber / Multi – Gen / Corporate โดยจะกำหนดกลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายร่วมของภูมิภาค ทั้งนี้ จะมุ่งเจาะและขยายตลาดคนไทยให้ทั่วทุกภูมิภาค เพื่อขยายฐานตลาดใหม่ๆ และลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงตลาดกรุงเทพฯ มากจนเกินไป รวมทั้งแก้ปัญหาเรื่องการแย่งตลาดกันเอง นอกจากนี้ตลาดในประเทศ จะใช้แคมเปญ Amazing ไทยเท่ ภายใต้แนวคิด “เมืองไทยสวยทุกที่ เท่ทุกสไตล์” กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวคนไทยมีความสนุก ความสุข และความภูมิใจในการออกแบบการท่องเที่ยวของตัวเอง และความต้องการส่งต่อวิธีเที่ยวของตน ให้กับผู้อื่น ได้เกิดแรงบันดาลใจในการออกแบบการท่องเที่ยวในสไตล์ของตนเองบ้าง

            ส่วนทางภูมิภาคตะวันออกมุ่งเน้นการนำเสนอสินค้าและบริการการท่องเที่ยวด้านอาหารทะเล และผลไม้ ของภาคตะวันออก ที่เป็นสินค้าหลักของทั้ง 9 จังหวัดในภูมิภาคตะวันออก ภายใต้แนวคิด More Food & Fun โดยนักท่องเที่ยวจะได้รับความสุขและความสนุก ไปพร้อม ๆ กับการเรียนรู้เรื่องราวของอาหาร และผลไม้ภาคตะวันออกปี 2563 นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอเรื่องราวของการกิน ควบคู่ไปกับกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลายของภาคตะวันออก อาทิ เส้นทางอาหารทะเล เส้นทางผลไม้ ร้านคาเฟ่ต่างๆ เป็นต้น

            ด้านนางปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา กล่าวว่า สำหรับ ททท.สำนักงานพัททยา จะวางกลยุทธ์ส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวและกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพให้เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ชลบุรีเพิ่มมากขึ้น ผ่านการทำโครงการต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของภูมิภาคตะวันออก ได้แก่ โครงการ More Bleisure เน้นนักท่องเที่ยวกลุ่ม จัดประชุม อบรม สัมมนา และโครงการ Lady’s Wanderlust เน้นนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้หญิง, กลุ่มครอบครัว และกลุ่มคนรุ่นใหม่

Follow Us