ครูใต้ร่วมรำลึก 1 ทศวรรษครุวีรชน แด่ครูผู้สูญเสีย 182 ราย

            ที่หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ปัตตานี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน1 ทศวรรษ รำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 10 ขึ้น เพื่อร่วมอุทิศส่วนกุศล และรำลึกถึงคุณงามความดี ยกย่องเชิดชูเกียรติให้ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง 182 ราย อีกทั้งเพื่อสร้างความรักความสามัคคี เสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อแสดงถึงความเสียใจต่อการจากไปของครูผู้เสียสละ โดยผู้เข้าร่วมงานร่วมแสดงเจตนารมณ์ และตั้งปณิธานร่วมกันในการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ทัดเทียมกับภูมิภาคอื่นของประเทศ เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่ได้เติบโตเป็นคนดี และร่วมพัฒนาสร้างชาติให้เกิดความสงบสุขต่อไป มี นายบุญสม  ทองศรีพราย ประธานสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ท่ามกลางผู้เข้าร่วมงาน ทั้งหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

            ด้าน นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ขอแสดงความเสียใจ ที่ต้องสูญเสียครูและบุคลากรทางการศึกษา 182 ราย ตนเชื่อว่าคนไทยทุกคนก็ต้องเสียใจและรู้สึกสูญเสีย ไม่น้อยกว่าครอบครัวของผู้เสียชีวิต เราหวังว่าความสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้น่าจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ ก็ต้องฝากความหวังไว้กับฝ่ายความมั่นคงที่ทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อย ในการที่ยกระดับความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้กับทุกๆ คนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตนขอน้อมรำลึกและสดุดีต่อดวงวิญญาณวีรชนชายแดนใต้หรือนักรบทางการศึกษาทุกๆท่านที่สละชีวิต ให้เราได้เข้าใจถึงปัญหาที่มีอยู่

            นายณัฏฐพล  กล่าวด้วยว่า การเดินทางเข้ามาร่วมงานในวันนี้ ก็เพื่อมายืนยันกับทุกท่านว่ากระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญให้ความใส่ใจ และพร้อมที่จะมีความยืดหยุ่นในการให้การศึกษา ในพื้นที่ที่แตกต่างกัน ตั้งแต่เข้ามารับหน้าที่ ประมาณ 2 เดือนได้ทราบถึงปัญหา ที่จริงก็ไม่ใช่เฉพาะปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่เป็นปัญหาของครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ สิ่งดีๆ ที่เราทำกันอยู่ก็รับทราบและหวังว่าเราจะขยายผลต่อไป ส่วนในเรื่องที่มีปัญหากันอยู่ ก็เป็นปัญหาที่ทางตนเอง และทางกระทรวงฯ ต้องรับมาและผลักดันแก้ไขให้ดีกว่าเดิม เพราะไม่อย่างนั้นเรื่องที่เป็นปัญหาก็จะเป็นปัญหาอย่างต่อเนื่อง ก็ต้องให้ความมั่นใจว่าทางผู้บริหารกระทรวงฯ รับทราบ และมีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาทุกๆอย่างให้ลุล่วงได้ด้วยดี บางเรื่องอาจจะต้องใช้เวลา บางเรื่อง สามารถทำได้เลยก็เป็นหน้าที่ของหน้าที่ผู้บริหาร เพื่อสร้างการศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความทัดเทียมกัน ในทุกพื้นที่ของประเทศไทย โดยการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขความสามัคคี สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฉะนั้นการดำเนินการศึกษาในอนาคตเราต้องเริ่มต้นเท่าเทียมกัน หลังจากนั้นโรงเรียนสถานศึกษาบุคลากรที่มีความสามารถมีศักยภาพก็จะร่วมกันผลักดันให้ การศึกษาของไทย มีความพร้อมที่จะต่อสู้กับศตวรรษที่ 21 ความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วพวกเราต้องช่วยกันผลักดันด้านบุคลากรหรือทรัพยากรของประเทศให้มีความเข้มแข็งให้มีความพร้อม ซึ่งต้องฝากความหวังให้กับคุณครูเรารวมกันสามารถทำให้ การศึกษาไทยมีความเข้มแข็งกว่าเดิม เพื่อก้าวไปสู่การศึกษาระดับโลกให้จงได้

ภาพ/ข่าว/สาเล็ม ครู/ปัตตานี

Follow Us