สสจ.ยะลา เตือนรับมือฝุ่น PM 2.5 เดินหน้าแจกหน้ากากอนามัย-คู่มือดูแลตนเอง

               ยะลา( 19 กันยายน 2562) จากกรณีกลุ่มหมอกควันไฟจากอินโดนีเซียพัดเข้าปกคลุมหลายจังหวัดภาคใต้ของไทย รวมถึง จ.ยะลา ที่พบว่ามีหมอกควันไฟปกคลุมไปทั่วเมืองยะลามาตั้งแต่กลางสัปดาห์ ส่งให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (pm2.5) เกินค่ามาตรฐาน มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ต่อมา นพ.สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา เปิดเผยถึง สถานการณ์หมอกควันฯจังหวัดยะลา พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ณ วันที่ 19 กันยายน 2562 ค่าคุณภาพอากาศ อ.เมืองยะลา พบ PM 2.5 มีค่า59 ไมโครกรัม/ลบ.ม.อยู่ในระดับเกินมาตรฐาน เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วน อ.เบตง PM 2.5 มีค่า 49 ไมโครกรัม /ลบ.ม. อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัม /ลบ.ม.ที่มา : Air 4 Thai

            นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา กล่าวต่อไปว่า จากสถานการณ์หมอกควันดังกล่าว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาได้เปิดศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านหมอกควันฯ (EOC) เพื่อการประเมินความเสี่ยงและติดตามเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพจากหมอกควัน จึงขอให้ประชาชนทั่วไป หลีกเลี่ยงกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้ง อยู่ในบ้านปิดประตูหน้าต่าง หากต้องออกนอกบ้านควรสวมหน้ากาก อนามัย ดื่มน้ำบ่อยๆ งดการสูบบุหรี่ งดการเผาขยะ โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยง ต้องดูแลตนเองเป็นพิเศษ ได้แก่ ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ หอบหืด ภูมิแพ้ ถุงลมโป่งพอง โรคหลอดเลือดหัวใจ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีโรคประจำตัว เพราะประชาชนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจเกิดอาการกำเริบได้ง่ายจากการสูดดมฝุ่นละอองขนาดเล็ก จึงควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในปริมาณที่สูงเกินค่ามาตรฐาน หรือเข้าไปทำกิจกรรมที่ต้องใช้แรงกายมากเป็นระยะเวลานาน แต่หากจำเป็นต้องเข้าไปในพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในปริมาณที่สูง ควรป้องกัน โดยการสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก N 95 โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยง ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นเวลานาน และตำรวจจราจรที่ทำงานกลางแจ้ง ควรสวมหน้ากากอนามัย สวมแว่นตา และหากมีอาการผิดปกติ เช่น หายใจติดขัด แน่นหน้าอก วิงเวียนศีรษะ หรือหมดสติ ให้รีบไปรับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาลโดยเร็ว อีกทั้งการระมัดระวังการใช้ยานพาหนะในการเดินทางภายใต้ทัศนวิสัยดังกล่าว

            ต่อมาในช่วงบ่ายวันเดียวกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาร่วมกับ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา เทศบาลนครยะลา ท้องถิ่นจังหวัดยะลา และทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลาและกลุ่มจิตอาสา ร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้ข้อแนะนำในการดูแลสุขภาพในสถานการณ์หมอกควันและแจกหน้ากากอนามัยจำนวน 11,000 ชิ้น แก่ประชาชน ตามสถานที่ชุมชนต่างๆ ได้แก่ สถานีรถไฟยะลา ศูนย์การค้าโคลีเซี่ยมยะลา ธนาคาร และแหล่งชุมชนในเขตเทศบาลนครยะลา และขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามรับฟังข่าวสารและข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง รวมถึงมีการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม สอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

ภาพ/ข่าว-อับดุลหาดี  เจ๊ะยอ  จ.ยะลา

Follow Us