สมาคมชาวใต้ชลบุรีจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ” ประจำปี 2562

            ที่วัดหนองใหญ่ เมืองพัทยา เมื่อวันที่14 ก.ย.62 นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิด”งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ” ประจำปี 2562 จัดโดย สมาคมชาวใต้ชลบุรี ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม – องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และเมืองพัทยา โดยมีนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม, นายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายก อบจ.ชลบุรี, นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา อดีตสมาชิกสภาเมืองพัทยา,  คณะผู้บริหารและกรรมการสมาคมชาวใต้, ผู้นำส่วนท้องถิ่น, กลุ่มเครือข่ายทางวัฒนธรรมชาวใต้, ประธานชุมชน, ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม

            การทำบุญวันสารทเดือนสิบ หรือภาษาท้องถิ่นเรียกว่า วันชิงเปรตนั้น  (ในเดือนสิบ กันยายน) มีการทำบุญที่วัด 2 ครั้ง ครั้งแรก วันแรม 1 ค่ำ เดือนสิบเรียกว่า วันรับเปรต ครั้งที่สอง วันแรม 15 ค่ำ เดือนสิบเรียกว่า วันส่งเปรต การทำบุญทั้งสองครั้ง เป็นการทำบุญที่แสดงถึง ความกตัญญูต่อบุพการีผู้ล่วงลับไปแล้ว โดยอุทิศส่วนกุศล ไปให้วิญญาณของบรรพบุรุษที่ตกอยู่ในเปรตภูมิ เป็นคติของศาสนาพราหมณ์ ที่ผสมในประเพณีของพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชน นิยมไปทำบุญ ณ วัดที่เป็นภูมิลำเนาของตน เพื่อร่วมพิธีตั้งเปรต และชิงเปรต อาจสับเปลี่ยนกันไปทำบุญ ณ ภูมิลำเนาของฝ่ายบิดาครั้งหนึ่ง ฝ่ายมารดาครั้งหนึ่ง จึงทำให้ผู้ที่ไปประกอบ อาชีพจากถิ่นห่างไกลจากบ้านเกิด ได้มีโอกาสได้กลับมาพบปะสังสรรค์ และรู้จักวงศาคณาญาติเพิ่มขึ้น

Follow Us