ฝ่ายปกครองลุยเองจับผับเด็กติ่งหู CLUB 64 สุโขทัย พบลูกค้าอายุต่ำกว่า 20 ปี กว่าร้อยคน ยาเสพติดตกเกลื่อน

       ปฏิบัติการจู่โจมสถานบันเทิงเปิดเย้ยกฎหมายกลางเมืองสุโขทัยในครั้งนี้ เกิดขึ้นเมื่อเวลา 00.30 น.วันที่ 14 กันยายน 2562 โดยชุดจับกุมนำโดย นายรณรงค์ ทิพย์ศิริ ผู้อำนวยการส่วนกำกับสืบสวนและปราบปราม สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง และนายประสงค์ อุไรวรณ์ ปลัดจังหวัดสุโขทัย นายธนพงษ์ บุญเรือง นายอำเภอเมืองสุโขทัย นายสุชาติ พระเพชร ปัองกันจังหวัดสุโขทัย พร้อมพนักงานฝ่ายปกครองส่วนกลาง จากสำนักการสอบสวนและนิติการ บุกไปที่ ร้าน CLUB 64 ต้ังอยู่ ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย หลังได้รับการร้องเรียนจากครูและผู้ปกครองว่า สถานบันเทิงดังกล่าวปล่อยปละละเลยให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าไปใช้บริการภายในร้าน และยังเปิดให้บริการเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด เป็นเหตุให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อน เป็นอย่างมาก ซึ่งจากการสืบทางลับ เบื้องต้นพบว่า ร้าน CLUB 64 มีลักษณะเป็น “ผับ” เปิดโดยไม่มีใบอนุญาต และโครงสร้างภายในผับ จัดทำทางหนีทีไล่เป็นประตูลับ ถึง 2 แห่ง

เมื่อเข้าไปภายในร้านพบนักเที่ยวจำนวนมากกำลังเต้นอย่างเมามันตามจังหวะของเสียงดนตรี ทันทีที่นักเที่ยวรู้ว่าถูกเจ้าหน้าที่เข้าจับกุม ภายในผับเกิดโกลาหล เด็กหลายคนพยายามจะหลบหนีออกทางประตูลับด้านหลังร้าน แต่ชุดจับกุมได้วางแผนมาเป็นอย่างดี โดยส่งเจ้าหน้าที่ปิดล้อมประตูลับไว้ทุกด้าน ทำให้นักเที่ยวไม่สามารถหนีออกไปได้ จากนั้นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองสั่งให้เปิดไฟให้สว่าง และประกาศให้ทุกคนอยู่ในความสงบ ซึ่งจากการตรวจสอบ พบนักเที่ยวทั้งหมด 260 คน ในจำนวนนี้ พบเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าใช้บริการ จำนวน 154 คน ในจำนวนนี้เป็นเด็ก อายุต่ำกว่า 18 ปี จำนวน 67 คน โดยมีเด็กอายุต่ำสุด เพียง 15 ปี จึงส่งตัวเด็กให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย ดำเนินการบันทึกทำข้อตกลงและแจ้งผู้ปกครองมารับตัวต่อไป ขณะเดียวกัน มีนักเที่ยวไม่พกบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 22 คน จึงส่งพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองอำเภอเมืองสุโขทัยดำเนินคดีและเปรียบเทียบปรับ

นอกจากนี้ ยังพบยาเสพติด ตกอยู่ภายในร้าน ประกอบด้วย ซองยาเค จำนวน 2 ซอง และยาบ้าจำนวนหนึ่ง ต่อมานายมงคล ปานทอง อายุ 22 ปี มาแสดงตัวเป็นผู้ดูแลร้าน เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง จึงได้จับกุมตัวและแจ้ง 5ข้อหา ประกอบด้วย (1) ร่วมกันตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต (2) ร่วมกันขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ (3) ร่วมกันขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาห้ามขาย(4) ร่วมกันยุยงส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร และ(5) ร่วมกันจำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือให้สุราแก่เด็ก

ด้าน นายรณรงค์ ทิพย์ศิริ ผู้อำนวยการ ส่วนกำกับสืบสวนและปราบปราม สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง กล่าวว่า กรมการปกครองจะกวดขัน จับกุม ปราบปราม สถานบริการที่ผิดกฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ผู้ประการการสถานบันเทิงควรมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยประกอบธุรกิจให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็ก สถานบันเทิงไม่สามารถปล่อยให้เด็กเข้าไปใช้บริการได้ สถานที่เหล่านี้ ไม่สมควรให้เยาวชนเข้ามาใช้บริการหรือใช้เป็นที่มั่วสุม เพราะเป็นต้นทางนำไปสู่ปัญหาสังคมอื่นตามมากมายมาย เช่น สถานที่แห่งนี้ ยาเสพติดเริ่มแพร่ระบาดสู่เยาวชน เป็นบ่อเกิดของอาชญากรรมอื่นตามมา

“เพื่อมิให้สถานบริการเป็นแหล่งกระทำผิดกฎหมาย ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ถูกต้อง เพราะหากผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว จะส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยรวม” นายรณรงค์ กล่าว และว่า ร้าน CLUB 64 กระทำผิดกฎหมายโดยชัดแจ้ง จากนี้ไป พนักงานฝ่ายปกครองจะได้เสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มีคำสั่งปิดสถานที่ดังกล่าว เป็นเวลา 5 ปี ต่อไป

#อธิปบูรพา รายงาน #CLUB64 #สุโขทัย #ฝ่ายปกครอง #กรมการปกครอง

Follow Us