คาด 2-3 วัน น้ำสระสวนพ่อจะดีขึ้น หลัง ทม.หนองปรือ เร่งใส่สารเร่งแก้น้ำเน่าเสีย ลดกลิ่นเหม็น

            ที่บริเวรสระน้ำ  สวนสาธารณะสวนพ่อ  หลังโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ  เมื่อวันที่10 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา  นางประไพ  นิลบดี  ประธานชุมชนหนองปรือ 2  พร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชน   เดินทางมาร่วมสังเกตุการณ์การแก้ไขปัญหาน้ำในสระเน่าเสีย  จนส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่วบริเวณ ซึ่งทางชุมชนได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่มาออกกำลังกายยังสวนสาธารณะดังกล่าวว่า  ขณะที่น้ำพุทำงาน  มีกลิ่นเหม็นมาก หากปล่อยให้เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ  อาจส่งผลถึงสุขภาพของนักวิ่งที่มาใช้สถานที่สวนสาธารณะดังกล่าวในการออกกำลังกาย

            หลังจากที่ได้แจ้งเรื่องไปยังเทศบาลเมืองหนองปรือ  และประสานภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหา  ทางเทศบาลเมืองหนองปรือจึงประสานภาคเอกชนในการนำเรือเจ็ทสกี จำนวน 2 ลำ มาวิ่งภายในสระ  เพื่อเป็นการตีน้ำให้น้ำเกิดการกระเพื่อม  จากนั้นได้นำผงแร่ SC จำนวน 3 ตัน หรือเรียกว่า  สารเร่งตกตะกอน  โรยรอบสระน้ำ  โดยสารดังกล่าวจะไม่ทำอันตรายต่อสัตว์น้ำที่มีอยู่น้ำ  เนื่องจากวว่า สารดังกล่าวผลิตจากแร่ธรรมชาติ  มีสารอนินทรีย์ ตัวแร่มีประจุไฟฟ้า  และมีสารแขวนลอย  โดยสารดังกล่าวหากโรยไปที่ผิวน้ำที่เสีย  ตัวแร่จะไปจับตัวกับสาหร่ายสีเขียวที่ลอยอยู่ในน้ำและจะตกตะกอนที่ใต้บ่อ  จากนั้นก็จะกลายเป็นอาหารของปลา   น้ำก็จะใสขึ้นและไม่มีกลิ่นเหม็น  โดยสารเร่งตกตะกอนดังกล่าวจะสลายตัวในระยะเวลา  2-3 ปี  

            ด้านเจ้าหน้าที่บริษัทเอกชนที่เดินทางมาแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในครั้งนี้  เปิดเผยว่า  ปัญหาน้ำเสียเกิดจากการที่น้ำในสระ  เป็นน้ำขัง ที่ไม่ได้มีการหมุนเวียน  และมีการให้อาหารปลาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งพบว่า  ปลากินหมดบ้าง  ไม่หมดบ้าง ส่งผลทำให้น้ำเกิดการเน่าเสียตามมา  อีกทั้งในเรื่องของการเติมออกซิเจนลงในอ่างก็พบว่าไม่เพียงพอ  เนื่องจากว่าสระมีความลึกมาก   ทำให้อากาศเข้าไปไม่ถึง  น้ำก็เกิดการเน่าเสีย   ถามว่าจะเกิดปัญหาน้ำเน่าเสียอีกได้หรือไม่นั้น  ก็คงตอบว่าต้องขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของประชาชนที่มาใช้บริการสวน  หากพบว่ายังคงมีการให้อาหารปลากันจนเกินจำนวนปลาที่มีอยู่  จนอาหารเหลือ ปัญหาน้ำเน่าเสียจนเกิดกลิ่นเหม็นคละคลุ้งก็อาจจะกลับมาเกิดขึ้นได้อีก

Follow Us