ททท.พัทยาสานสัมพันธ์ไทย-จีน ดึง500ทัวริสต์จีน ร่วมงานชมจันทร์ “เทศกาลไหว้พระจันทร์”ปีนี้

       นางปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรม ชมจันทร์ สานสัมพันธ์ไทยจีน ในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ ในวันที่ 13 กันยาน 2562 ณ บ้านสุขาวดี นั้น ด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ โดยกองตลาดเอเชียตะวันอก ซึ่งดูแลตลาดนักท่องเที่ยวจีนโดยเฉพาะ ได้ประสานศูนย์วัฒนธรรมจีนในประเทศ เตรียมนำนักท่องเที่ยวจีน จำวน 500 คน เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยและเมืองพัทยา ในช่วงวันที่ 13-14 กันยายน 2562นี้ ซึ่งตรงกับเทศกาลไหว้พระจันทร์ ซึ่งถือเป็นเทศกลาที่สำคัญของชาวจีน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงถือโอกาสดังกล่าวจัดกิจกรรมชมจันทร์ สานสัมพันธ์ไทยจีน เพื่อเป็นการตอนรับนักท่องเที่ยวจีนที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวเมืองพัทยา อีกทั้งเพื่อสานสัมพันธ์ไทยจีนให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ทั้งด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมที่มีมายาวนานกว่า 40 ปี นอกกจานี้นักท่องเที่ยวจีนยังถือเป็นตลาดนักท่องเที่ยวที่มีความสำคัญในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยและเมืองพัทยา รวมถึงยังเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยจีนและยังเป็นการต่อยอดการท่องเที่ยวให้ผู้ประกอบการในพื้นที่เมืองพัทยา

ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวต่ออีกว่า สำหรับกิจกรรมภายในงานจะมีการจัดการแสดงไทยจีน การจัดนิทรรศการไหว้พระจันทร์ การจัดซุ้มผลไม้ และการสาธิตการทำขนมไหว้พระจันทร์โดยเชฟชาวไทยและชาวจีน พร้อมจะมีการตัดขนมไหว้พระจันทร์ขนาดใหญ่ในเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ นอกจากนี้ ภายในงานจะมีผู้ประกอบการโรงแรง ผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวเข้าร่วมพุดคุยต่อยอดธุรกิจกับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้าร่วมงานอีกด้วย

Follow Us