แก้ไม่ตก! ลอบทิ้งขยะในที่เอกชนรกร้าง เมืองพัทยาสั่งปรับเจ้าของไม่ดูแล เตรียมผลักดันเทศบัญญัติหวังแก้ปัญหาเบ็ดเสร็จ

                หลังจากที่มีประชาชนที่พักอาศัยย่านนาเกลือ ตรงข้ามลุมพินี คอนโดมิเนียม ร้องเรียนมายังสื่อมวลชนกรณีมีพวกมักง่ายนำขยะ สิ่งปฏิกูล ถุงพลาสติก ขยะเปียก ขยะแห้ง เศษอาหาร วัสดุ จำนวนมากมาทิ้งในพื้นที่เอกชนเนื้อที่ประมาณกว่า 10 ไร่ ที่ปล่อยให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่า  นอกจากนี้ยังพบมีการสร้างเพิงรกร้างอยู่เป็นจำนวนมาก

                ต่อมา นายมโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายสุธี ทับหนองฮี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา เดินทางไปตรวจสอบบริเวณริมถนนสายพัทยานาเกลือ ตรงข้ามลุมพินี คอนโดมิเนียม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ โดยนำรถ JCB ทำการไถ่เกลี่ยขยะที่ล้นออกมาบนผิวถนน พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าวให้ดูสะอาดไม่รกร้าง สร้างภาพลักษณ์ที่ดีกับนักท่องเที่ยวที่เดินผ่านมาไป อีกทั้งเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในเบื้องต้น

            นายมโนช กล่าวว่า การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาขยะในพื้นที่เอกชนนั้นพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีประชาชนลักลอบนำขยะมาทิ้งเป็นจำนวนมาก โดยหลังจากนี้มีการทำหนังสือส่งไปยังเจ้าของที่เพื่อให้มาจ่ายค่าปรับตาม พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ทั้งนี้ในพรบ.รักษาความสะอาดนั้นแม้จะเป็นพื้นที่ของเอกชน แต่ไม่มีการดูแลรักษาความสะอาด ก็จะต้องเสียค่าปรับ

            ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวนั้น ขณะนี้เมืองพัทยาได้เสนอจัดทำร่างข้อบัญญัติการให้บริการ ซึ่งขณะนี้เรื่องอยู่ที่กลุ่มกฎหมายตีความ ก่อนจะมีการนำเรื่องเสนอให้สภาเมืองพัทยาพิจารณาตามลำดับ เนื่องจากปัจจุบันนี้การดำเนินการเก็บขยะในพื้นที่เอกชนนั้นเมืองพัทยาไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้เพราะผิดกฎมาย หากข้อบัญญัติดังกล่าวผ่านความเห็นชอบและมีการนำมาบังคับใช้จะทำให้การเก็บขยะ รักษาความสะอาดในพื้นที่เอกชนสามรถดำเนินการได้ทันที่ หากมีประชาชนร้องเรียน โดยเมืองพัทยาสามารถจัดเก็บค่าดำเนินการและเปรียบเทียบปรีบกับเจ้าของที่ได้ทันที

Follow Us