เจ้าคณะอำเภอบางละมุงเห็นดีงามทัวร์จีนเช่าที่ธรณีสงฆ์ อ้างช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของวัด แต่ต้องขออนุญาตทำให้ถูกต้อง

          จากกรณี วัดเขาไม้แก้ว ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี อนุญาตให้กรุ๊ปทัวร์จีนมาเช่าพื้นที่ธรณีสงฆ์จัดสร้างพุทธสถานและสิ่งเคารพบูชาเลียนแบบ และนำทัวร์จีนเข้ามาเที่ยว พร้อมขายวัตถุมงคลที่อ้างว่าผ่านพิธีพุทธาภิเษกมาแล้ว ในราคาแพงลิ่ว ซึ่งดูไม่เหมาะสม ส่อทำให้พุทธศาสนามัวหมองและเสื่อมเสียถึงภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวอย่างเมืองพัทยาด้วย แม้ต่อมาเจ้าอาวาสวัดอ้างได้ขออนุญาตจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรีแล้ว ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีได้เฉพาะพนักงานบริษัททัวร์จีน เนื่องจากไม่มีใบอนุญาตทำงานในราชอาณาจักรอย่างถูกต้องเท่านั้น

            ขณะเดียวกัน เมื่อมีการตรวจสอบอย่างจริงจัง พบว่ายังมีวัดอีก 14 แห่งในอำเภอบางละมุง มีการปล่อยเช่าพื้นที่ธรณีสงฆ์ทั้งสิ้น แต่มีการขออนุญาตที่ถูกต้องเพียง 4 วัดเท่านั้น แต่จากการพูดคุยเจรจาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จ.ชลบุรี เบื้องต้นสรุปว่าวัดสามารถดำเนินการต่อได้ แต่ต้องขออนุญาตให้ถูกต้อง เพื่อลดค่าใช้จ่ายของวัด ต้องไม่มีการสร้างถาวรวัตถุเพื่อการนี้โดยเฉพาะ และจำหน่ายพระเครื่องของวัดที่ดำเนินการเท่านั้น ห้ามนำพระจากที่อ่านมาจำหน่ายในราคาเกินจริงเด็ดขาด

           ต่อมา พระครูพิพิจกิจจารักษ์ เจ้าอาวาสหนองปรือ ในฐานะเจ้าคณะอำเภอบางละมุง และประธานสภาสงฆ์จังหวัดชลบุรี เปิดเผยถึงเรื่องนี้ ว่าทัวร์จีนเหล่านี้จริงแท้แล้วก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชน หรือสังคมมากนัก แต่น่าจะได้ประโยชน์จากการที่เข้ามาจับจ่ายซื้อของ ทานอาหาร พักโรงแรม และท่องเที่ยวในเมืองพัทยามากกว่าที่สำคัญเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยว วัดก็แค่เป็นส่วนหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนับถือแล้วมาเยี่ยมชมเพื่อสักการะกราบไหว้เท่านั้น จึงน่าจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดรายได้แก่วัดและเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปด้วย เพียงแต่จากการตรวจสอบพบว่าการดำเนินการทั้งหลายเท่านี้หลายวัดยังคงไม่ได้มีการขออนุญาตอย่างถูกต้องตามขั้นตอนของสำนักงานพระพุทธศาสนา จึงอาจมีบางอย่างที่ไม่ถูกต้องและเกี่ยวพันกับหน่วยงานหลายส่วน กระทั่งมีกระแสข่าวเกิดขึ้น อย่างวัดที่มีปัญหาก็มองว่าเป็นเพียงการเริ่มต้นและก็ไม่ได้มีอะไรผิดตามที่สื่อเผยแพร่ออกไป เช่นเรื่องของโบสถ์หลังใหม่ที่ทุกคนก็ทราบดีว่ามีกันอยู่ก่อนแล้วเกือบ 10 ปี การจำหน่ายพระราคาแพงคงเป็นเรื่องของความศรัทธาและทางวัดก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้อง ขณะที่บริษัททัวร์เองก็ไม่ได้ไปบังคับขู่เข็นให้จำหน่ายแต่อย่างใด

            พระครูพิพิจากิจการักษ์ กล่าวต่อไปว่าส่วนตัวแล้วมองว่ากรณีนี้น่าจะเป็นผลดีกับวัด โดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่ายประจำที่จะได้ไม่ต้องไปเบียดเบียนญาติโยมหรือจัดกิจกรรมเพื่อขอบริจาคให้เพียงพอและเลี้ยงตัวอยู่ได้ ชาวบ้านก็ได้ประโยชน์จากการจำหน่ายสินค้า ซึ่งเรื่องนี้ชาวบ้านรู้ดีแต่คนอื่นอาจไม่ทราบได้ แต่อย่างไรเสียก็ต้องดำเนินการก็ให้ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และเห็นด้วยกับผลการประชุมร่วมเบื้องต้นว่าสามรถดำเนินการได้แต่ต้องทำตามขั้นตอนของกฎหมาย เจ้าหน้าที่รัฐต้องหมั่นเข้ามาตรวจสอบดูแล ห้ามสร้างถาวรวัตถุใหม่เป็นการเฉพาะ และให้มีการจำ หน่ายพระเครื่องของวัดที่ดำเนินการเท่านั้น ห้ามนำพระภายในเข้ามาจำหน่ายในราคาแพงเด็ดขาด และพระเหล่านี้ต้องเป็นพระที่มีความเป็นมาที่ตรวจสอบได้และผ่านพิธีพุทธิภาเษกจากวัดเท่านั้น

            เจ้าคณะอำเภอบางละมุง กล่าวด้วยว่าส่วนกระแสข่าวที่ว่ามีการสร้างถาวรวัตถุ เช่น พระพรหม หรือ เจ้าแม่กวนอิมในวัดเป็นเรื่องถูกต้องหรือไม่นั้น กรณีนี้ไม่ค่อยเห็นด้วย แต่ถ้าสร้างถาวายก่อนและมีการจัดสร้างอยู่แล้วก็คงไม่ผิดอะไร เพราะถือว่าเป็นพระโพธิสัตว์ ขณะที่พระองค์ใหญ่โตๆไปยืนกลางแจ้งตากแดดแบบนี้คิดว่าไม่ควรเพราะเหมือนไปทรมานองค์ท่าน สิ่งสำคัญคือจะพระพุทธรูป พระเครื่อง หรือชองขลังทุกอย่างล้วนสร้างมาจากดิน อิฐ หิน ปูน ทราย เราจะกราบไหว้ก็เพื่อความศรัทธา แต่วัดควรจะส่งเสริมและเป็นที่ขัดเกลาจิตใจให้ประชาชนนับถือศีล ไม่กระทำผิด และเป็นคนดี เพื่อให้ศาสนายั่งยืนต่อไป

Follow Us