เมืองพัทยา ลุยจัดระเบียบร้านค้าตลาดเก่าร้อยปี เหตุตีเนียนตั้งร้านรุกล้ำถนนสร้างปัญหาจราจร

            นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ออกตรวจและดำเนินการจัดระเบียบ การตั้งวางและการจำหน่ายสินค้ารุกล้ำมาบนถนนหรือทางสาธารณบริเวณตลาดเก่าลานโพธิ์นาเกลือ หลังได้รับการร้องเรียนว่ามีการตั้งสิ่งกีดขวางลามออกมาริมถนนของบรรดาร้านค้าต่าง ๆ กระทบถึงผู้ที่สัญจรผ่านไปมา โดยเฉพาะผู้ใช้ยวดยานพาหนะ

            จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่าบริเวณพื้นที่ภายในตลาดเก่านาเกลือ ซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่ดั้งเดิม เนืองแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มาจับจ่ายซื้ออาหารทะเล และบรรดาพ่อค้าแม่ค้าจำหน่ายอาหารทะเล จำพวก กุ้ง หอย ปู ปลา ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ แต่ถึงแม้จะมีการจัดวางแผงลอยตามจุดที่กำหนด แต่พบว่าผู้ประกอบการบางรายตั้งถาดยื่นออกมา ทำให้เหลือพื้นที่ในการเดินไม่มาก ส่งผลให้การเดินเข้า – ออกเป็นไปด้วยความยากลำบากเดินสวนกันแทบไม่ได้

            นอกจากนั้นบริเวณริมถนนที่เป็นทางเข้าลานจอดรถลานที่ 2 ของตลาด พบผู้ประกอบการ ซึ่งเมืองพัทยาอนุญาตให้จำหน่ายอาหารได้จำนวน 9 ราย ได้รับการจัดสรรพื้นที่รายละ 2×2 เมตร แต่บางรายตั้งวางสิ่งของรุกล้ำมาบนถนน ทำให้การจราจรเป็นไปด้วยความยากลำบาก รถยนต์ไม่สามารถวิ่งสวนกันได้ ในเบื้องต้นได้ว่ากล่าวตักเตือน และชี้แจงทำความเข้าใจให้ผู้ประกอบการทุกราย ตั้งวางสิ่งของตามแนวเขตที่เมืองพัทยาได้กำหนดไว้ให้ ส่วนในอนาคตจะได้ทาสีตีเส้น เพื่อกำหนดเขตแดนที่แน่ชัด ทั้งนี้หากผู้ประกอบการรายใดยังคงฝ่าฝืนก็จะดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือด้วยดี

            อย่างไรก็ตาม ในส่วนของผู้ประกอบการปิ้งย่าง พบว่ามีบางร้านมีปริมาณควันและเถ้าถ่านลอยคละคลุ้งในอากาศ สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่นักท่องเที่ยว และผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง จึงขอความร่วมมือให้หาปล่องดูดควันมาดำเนินการติดตั้งให้เรียบร้อย

Follow Us