ป่วยไข้เลือดออกพุ่ง! สธ.พัทยา ลงลุยรณรงค์ “3 เก็บ ลด 3 โรค” ขอชาวบ้านช่วยกันดูแลกำจัดลูกน้ำยุงลาย

            ที่ชุมชนคลองพลับ นาเกลือ ( 14 ส.ค.2562) นายมาโนชย์ หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยทีมงานที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา และนางณอัญญา จันทรากาศ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ลงพื้นที่บริเวณคลองพับ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย  หลังจากพบว่าในพื้นที่ดังกล่าว  พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเกิดขึ้นหลายราย

            การกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายจำเป็นต้องกำจัดทั้งในส่วนของยุงตัวแก่และลูกน้ำยุงลาย  ซึ่งส่วนใหญ่ลูกน้ำยุงลายจะพบมากในที่พักอาศัยและบ้านเรือนต่างๆ  ซึ่งอาจจะมีน้ำชังในแจกันดอกไม้ ถังน้ำ    ซึ่งสิ่งที่สำคัญ  เจ้าของบ้านจะต้องช่วยกันดูแล พร้อมเน้นมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค ได้แก่ 1.เก็บบ้าน ให้สะอาดไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง 2.เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย และ3.เก็บน้ำ ภาชนะใส่น้ำต้องปิดฝาให้มิดชิดป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่ เพื่อป้องกัน 3 โรคในคราวเดียวกันคือ 1.โรคไข้เลือดออก 2.โรคเชื้อไวรัสซิก้า 3.ไข้ปวดข้อยุงลาย 

            สำหรับการดำเนินการดังกล่าวตต้องอาศัยพลังความร่วมมือของประชาชนในชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างถาวร  โดยการเข้าไปในชุมชนคลองพลับนาเกลือในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

Follow Us