ฟื้นความสบูรณ์ให้อ่าวนาเกลือ SCG จับมือกลุ่มประมงพื้นบ้าน-ทช.ร่วมสร้างบ้านปลา

ที่ บริเวณสะพานปลานาเกลือ กลุ่มธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ร่วมกับ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกลุ่มประมงพื้นบ้านอ่าวนาเกลือ ร่วมกันจัดสร้างบ้านปลาอ่าวนาเกลือ จำนวน 10 หลัง โดยมีนายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร สมาชิกสภาเมืองพัทยา ตัวแทนจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตังแทนSCG และสมาชิกกลุ่มประมงพื้นบ้านอ่าวนาเกลือ เข้าร่วมอย่างคับคั่ง
สำหรับโครงการบ้านปลาเอสซีจี เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยแก่สัตว์ทะเลบริเวณใกล้ชายฝั่ง สร้างระบบนิเวศและส่งเสริมอาชีพประมงพื้นบ้านให้เกิดความยั่งยืน โดยการนำท่อ PE 100 ที่เหลือจาก กระบวนการผลิตมาใช้ในการสร้างบ้านปลา ซึ่งมีการออกแบบรูปทรงเป็นรูปสามเหลี่ยมและให้เหมาะสมต่อการการนำมาจัดสร้างเป็นบ้านปลา ซึ่งจะต้องมีความคงทนแข็งแรง เมื่อนำไปจัดวางใต้ทะเล จะไม่ก่ออุปสรรคต่อการทำประมง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โครงการดังกล่าว ถือเป็นตัวอย่างของความร่วมมือระหว่างชุมชน ภาครัฐ และอุตสาหกรรม ในการยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน และเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งในการเพิ่มปริมาณและความหลากหลายของสัตว์น้ำในทะเลชายฝั่งช่วยสร้างรายได้ให้กับกลุ่มประมงพื้นบ้านตามแนวชายฝั่งจังหวัดระยอง ในปี2562 เป็นอย่างมากและก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลกว่า 172 ชนิด และเป็นเสมือนคลังทรัพยากรในทะเลที่ ชาวประมงสามารถทำมาหากินได้อย่างยั่งยืน

Follow Us