ทต.หนองปลาไหล  ร่วมสืบสานประเพณีไทย ถวายเทียนพรรษาวัดหนองเกตุใหญ่

             ชลบุรี ( 12 กรกฎาคม 2562)  ที่วัดหนองเกตุใหญ่ อ.บางละมุง คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองปลาไหล  พร้อมช้าราชการ พนักงานของรัฐ ร่วมกันจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปี 2562  โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

            กิจกรรมเริ่มต้นด้วยขบวนแห่กลองยาวและเทียนพรรษารอบพระอุโบสถ 3 รอบ  โดยนักเรียนต่างใส่ชุดขาวพร้อมนำดอกไม้ธูปเทียน เดินเวียนรอบพระอุโบสถ 3 รอบ  ก่อนที่จะนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์  และพระครูวิมลจริยาลังการ  เจ้าอาวาสวัดหนองเกตุใหญ่ รับมอบเทียนพรรษาจากคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองปลาไหล 

            การถวายเทียนพรรษา ถือประเพณีของพุทธศาสนิกชนที่ทำสืบทอดมาเป็นเวลาช้านานเมื่อถึงฤดูเข้าพรรษา ภิกษุทั้งปวงต้องจำพรรษาในอาวาสของตน 3 เดือน พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จึงจัดทำให้เป็นกุศลพิธีขึ้นเมื่อได้นำเทียนไปถวายพระสงฆ์แล้ว ท่านก็จะได้จุดบูชาต่อหน้าพระประธานในพระอุโบสถ ผู้ถวายย่อมได้รับอานิสงค์ คือ 1.ทำให้เกิดปัญญา ทั้งชาตินี้และชาติหน้า เปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งเทียน  2.ทำให้สว่างไสวรุ่งเรือง ผู้ถวายย่อมทำให้มีความรุ่งเรืองด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญ 3.ทำให้คลี่คลายเรื่องราวต่างๆ ที่มีปัญหาให้ร้ายกลายเป็นดี 4.เจริญไปด้วยมิตรบริวาร 5.ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์ และเทวดาทั้งหลาย  6.เมื่อจากโลกนี้ไปย่อมมีกายทิพย์อันสว่างไสว 7.เมื่อลาลับโลกนี้ไปย่อมไปสู่สุคติสวรรค์ 8.หากบารมีมากพอ ย่อมทำให้เกิดดวงตาจักษุ คือปัญญารู้แจ้งเข้าสู่พระนิพพาน

Follow Us