ขีดเส้นตาย 35 วัน หลังปิดหมาย รื้อถอนปัญหาสะพานคร่อมแนวคลองสาธารณะพัทยาใต้

            จากกรณีเมื่อเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา ที่มีการร้องเรียนจากประชาชนว่าพื้นที่แนวคลองพัทยาใต้ จ.ชลบุรี ที่เมืองพัทยาได้ดำเนิน การรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำตลอดแนวคลองสาธารณะ ทั้งในส่วนของอาคาร สะพาน การระงับการก่อสร้างอาคารต่างๆ เพื่อที่ทางเมืองพัทยาจะได้จัดสรรงบประมาณมาจัดการปรับปรุงพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง แต่ยังพบว่ามีผู้ประกอบการบางแห่งนำโครงสร้างสะพานเหล็กกึ่งถาวร มาตั้งคร่อมคลอง เพื่อเชื่อมต่อเข้าไปยังที่ดินริมฝั่งคลองอีกด้าน ที่มีการก่อสร้างตกแต่งอาคารภายใน โดยเมืองพัทยากลับไม่มีการดำเนินการรื้อถอนใดๆ

            จากนั้น นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา ได้ออกมายืนยันว่า สะพานข้ามคลองดังกล่าว เมืองพัทยา ไม่ได้อนุญาตให้จัดทำ และมอบหมายให้ สำนักการช่างเมืองพัทยา ไปแจ้งทางวาจาให้ระงับการใช้งาน ก่อนจะเสนอเรื่องต่อเมืองพัทยา ไปตามขั้นตอน เพื่อออกหนังสือแจ้งรื้อถอนสะพานดังกล่าวออกอย่างเป็นทางการต่อไป

(อ่านข่าวก่อนหน้า >> เมืองพัทยาไม่ไว้หน้า สั่งลุยแหลก…

>> มพย.เร่งรัดปิดหมายรื้อสะพานข้ามคลองสาธารณะพัทยาใต้)

            ต่อมาเมื่อวันที่ 10 ก.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมืองพัทยาได้ทำการปิดหมายประกาศ แบบ ค.3 แจ้งความไปยังเจ้าของอาคารว่าให้ระงับการสร้างสะพานเหล็กขนาด 2.5×20  เมตร จำนวน 1 สะพาน โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 วรรค 1 และมาตรา 41 วรรค 1 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคารจนกว่าจะได้รับอนุญาต รวมทั้งการห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใดๆ ของอาคารหรือบริเวณที่มีการกระทำดังกล่าว และหมายคำสั่งรื้อถอน ค.7 ตามมาตรา 42 กรณีก่อสร้าง ดัดแปลงเคลื่อนย้าย ห้ามกระทำโดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ โดยให้รื้อถอนสะพานเหล็กออกทั้งหมด ซึ่งอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 ให้แล้วเสร็จภายใน 35 วัน หลังได้รับคำประกาศ โดยหากพ้นกำหนดเมืองพัทยาจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ลงชื่อ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ลงนามวันที่ 5 ก.ค.2562

Follow Us