กรมศิลปากรร่วมกับจังหวัดสระแก้ว ชวนชม “แสง สี เสียง อิงประวัติศาสตร์ สด๊กก๊อกธมมหาปราสาท”

          สระแก้วแ (9 ก.ค.2562) นางประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากร แถลงข่าวจัดงานแสงสีเสียง อิงประวัติศาสตร์ ณ อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทลด๊กก๊อกธมสระแก้ว อ.โคกสูง จ. สระแก้ว โดยมี นายบัญญัติ แสวงดี วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ตชด.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ วัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรร่วมงาน

            นางประนอม กล่าวว่า นับตั้งแต่ปี 2536 เป็นต้นมา กรมศิลปากรได้ดำเนินการอนุรักษ์ปราสาทสด๊กก๊อกธมและปรับสภาพภูมิทัศน์ให้มีมาตรฐานสากลของอุทยานประวัติศาสตร์ พร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว อิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดสระแก้ว เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจของพี่น้องประชาชนและประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศได้รับรู้ กรมศิลปากร จึงกำหนดจัดงานแสง สี เสียงอิงประวัติศาสตร์ ตอน “บูชาเทวะ ไอศวรรยราชา คุรุ พราหมณะสถาปก สด๊กก๊อกธมมหาปราสาท” ระหว่างวันที่ 25-26  กรกฎาคม นี้ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและในเดือนมหามงคล ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติฯและมุ่งหวังจะดำเนินการตามพระปฐมบรมราชโองการในการสืบสานรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม

            สิ่งที่มีคุณค่าและสำคัญยิ่งของอุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทสด๊กก๊อกธมสระแก้ว คือการพบหลักศิลาจารึกปราสาทสด๊กก๊อกธม (หลักที่ 2) ซึ่งจดบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ขอมโบราณเป็นช่วงระยะเวลานานถึง 200 ปี นับจากรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 (พ. ศ.2345-2393) กษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรเมืองพระนคร (Angkor) และเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบเทวราชในจารึกได้กล่าวถึงกษัตริย์อีกหลายพระองค์จนถึงสมัยพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่ 2

          ด้าน นายบัญญัติ แสวงดี วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ได้กล่าวเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรมตลาดวัฒนธรรม 2 แผ่นดิน ไทย-กัมพูชา และร่วมงานแสงสีเสียงอิงประวัติศาสตร์ ในครั้งนี้ การแสดง แสง สี เสียงจะมีขึ้นในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 มีนักแสดงนำโดย ปราบต์ปฎล สุวรรณปาง รับบทพระเจ้าชัยวรมันที่ 4 และนางสาวพลอยปภัส วรพิสิษฐ์กุล แสดงในบทกาลเวลา นอกจากนี้ยังมีนักแสดงรับเชิญ และนักแสดงในพื้นที่ จำนวนมาก ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถร่วมแต่งกายผ้าไทย หรือชุดไทยย้อนยุค เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศ พร้อมยังเป็นการแสดงออก ทางวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดชายแดนตะวันออก แต่มีอารยธรรมโบราณที่เก่าแก่ โดยจะเห็นได้จาก กลุ่มประสาทโบราณที่มีมากมาย กระจาย อยู่ทั่วจังหวัด และโบราณวัตถุที่หลงเหลือ บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ ความรุ่งเรืองของแผนในอดีต ให้แก่คนรุ่นหลัง นอกจากแหล่งโบราณสถานที่น่าศึกษาทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดสระแก้วแล้ว ยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์หลายแห่ง มีอุทยานแห่งชาติปางสีดา และเป็นศูนย์กลางเชื่อมการคมนาคม และการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ให้เป็นเส้นทางเดียวกันของชาวไทยและชาวกัมพูชา มีการข้ามฝั่งเพื่อการค้าขายสินค้า และท่องเที่ยวกันเป็นประจำจึงทำให้ที่นี้มีสีสัน มีเสน่ห์น่ามอง

Follow Us