ชาวยะลาร่วมมือทยอยลงทะเบียนซิมมือถือ เพื่อความปลอดภัยการใช้งาน

            ที่ ศูนย์บริการโทรศัพท์ TOT (จำกัด) มหาชน ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่ทั้ง 5 ระบบ ประกอบด้วย เครือข่าย AIS , DTAC ,Trumove , My By Cat และ TOT จัดบู๊ทบริการประชาชนลงทะเบียนซิมการ์ด เพื่อปกป้องผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย และป้องกันการปลอมแปลงสวมทับสิทธิ์นำไปใช้กระทำความผิด โดยมีประชาชนในพื้นที่ทยอยไปลงทะเบียนกันอย่างต่อเนื่อง

            การลงทะเบียนซิมการ์ดด้วยระบบ “2 แชะอัตลักษณ์” ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่ต้องการรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ป้องกันการแอบอ้างสวมทับสิทธิ์ เพื่อนำไปใช้ในการกระทำความผิด ซึ่งการลงทะเบียนซิมการ์ดโทรศัพท์เคลื่อนที่จะใช้กับผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายทั่วประเทศ ไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้น

            สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถนำซิมการ์ดโทรศัพท์ของตนเอง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน ไปขอลงทะเบียนได้ที่ศูนย์บริการทุกเครือข่าย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง วันที่31 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้หากไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ ทั้งนี้ ผู้มีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CALL CENTER ของเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกระบบ

ภาพ/ข่าว อับดุลหาดี เจ๊ะยอ  จ.ยะลา

Follow Us