สสปน.เล็งดึงงาน Air Show 2023 มาจัดในไทย หวังโชว์ศักยภาพสนามบินอู่ตะเภา

นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา เปิดเผยถึง งานอุตสาหกรรมการบิน Air Show 2023 ว่า หลังจากที่รัฐบาลได้ออก พ.ร.บ.EEC จะทำให้ส่งผลในเชิงบวกกับ 3 จังหวัดในเขต EEC ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งการจัดงานอุตสาหกรรมการบิน Air Show 2023 ถือเป็นหนึ่งกิจกรรมที่จะแสดงศักยภาพของสนามบินอู่ตะเภา หลังจากที่รัฐบาลได้มีการกำหนดให้สนามบินอู่ตะเภาเป็นสนามบินพาณิชย์ เพื่อรองรับความเจริญเติบโต และการเชื่อต่อรถไฟความเร็วสูง 3 สนามบิน ซึ่งแต่เดิมสนามบินสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างจำกัด รวมถึงการรองรับการลงทุนอุตสาหกรรมศูนย์ซ่อมอากาศยาน ซึ่งเป็นการลงทุนร่วมระบบ PPP (Public Private Partnership )ระหว่างการบินไทยกับแอร์บัส ของฝรั่งเศส

นายสุธรรม กล่าวว่า โดยในปี 2023 ทางสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.(TCEB ) กำหนดจัดงานงานอุตสาหกรรมการบิน Air Show 2023 ที่ประเทศไทย และได้มีการศึกษาถึงความเหมาะสมและความพร้อมของพื้นที่จัดงาน คือสนามบินอู่ตะเภาและเมืองพัทยา ซึ่งผลการศึกษานั้นปรากฏว่าประเทศมีความพร้อมที่จะจัดงานดังกล่าวได้ หากจัดงาน Air Show 2023 ก็จะเป็นการเปิดตัวสนามบินอู่ตะเภาเฟสใหม่สู่สายตัวคนทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นการดึงนักลงทุนที่เกี่ยวข้องกับอากาศยาน การผลิตอุปกรณ์ และการฝึกบุคลากรสำหรับอากาศยานได้เห็นถึงศักยภาพของพื้นที่ในการในการลงทุน ทั้งนี้หากสนามบินอู่ตะเภาเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ บุคลากรด้านอากาศยานจะขาดแคลน ทำให้ประเทศไทยเตรียมความพร้อมในการรองรับสิ่งต่างๆ เหล่านี้

รองปลัดเมืองพัทยา เปิดเผยต่ออีกว่า งานอุตสาหกรรมการบิน Air Show 2023 กำหนดจัดขึ้น 5 วัน โดยจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรี 1 วัน โดยภายในงานจะเป็นการแสดงศักยภาพของเครื่องบินพลเรือนและเครื่องบินทหาร ซึ่งถือว่าเป็นเวทีที่แสดงผลงานระหว่างผู้ผลิตเครื่องบินพาณิชย์อย่างแอร์บัสและโบอิ้ง รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านอุตสาหกรรมการบิน นอกจากนี้ในช่วงบ่ายของการจัดงานจะมีการบินโชว์ของเครื่องบินใหม่ในรุ่นต่างๆ ทั้งเครื่องบินแอร์บัสและเครื่องบินรบ ทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้ประกอบการเข้าร่วม 170-200 ราย

สำหรับการจัดงาน Air Show 2023 ในภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก เคยจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์เท่านั้น สำหรับประเทศไทยยังไม่เคยมีการจัดงานดังกล่าว ซึ่งกรอบของการจัดงานงาน Air Show มีการจัดขึ้นเพียง 2 ฝั่ง คือฝั่งประเทศอังกฤษและฝั่งฝรั่งเศส โดยในฝั่งอังกฤษนั้นจะมีการจัดงานดังกล่าวขึ้นสลับกัน 2 ปีครั้ง และเป็นการจัดงานที่เปิดกว้างมากกว่า ส่วนฝั่งฝรั่งเศสมีการจัด 2 ปีครั้งเช่นกัน แต่การจัดงานจะจัดโดยแอร์บัสเป็นผู้บริหารจัดงาน ซึ่งประเทศไทยมองเห็นความสำคัญของการจัดงานงาน Air Show ทาง สสปน. จึงได้ร่วมกับสมาคมหอการค้าไทย -ฝรั่งเศส สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมกรลงทุน (BOI) และคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และ Farnborough International Limited ซึ่งเป็นบริษัทผู้จัดแสดงสินค้าทางการบิน Farnborough International Air Show และเมืองพัทยา เข้าร่วมทำกิจกรรมและพบปะนักลงทุนในงาน Paris International Air Show 2019 เพื่อดูโอกาสความสามารถของประเทศไทย สนามบินอู่ตะเภา และเมืองพัทยาจะสามารถเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน Air Show ขึ้นได้หรือไม่

Follow Us