มพย. เอาใจนักวิ่งปอดเหล็ก เพิ่มรอบ 2 “พัทยามาราธอน 2019”

ชลบุรี (8 ก.ค.2562) นายเสรี จำปาเงิน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า เหตุที่ต้องมีการเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมการแข่งขันพัทยามาราธอน 2019 เพิ่ม เนื่องจากหลังที่ได้มีการเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 มิถุนายนที่ผ่านมา และได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ทำให้ครบจำนวนที่เปิดรับสมัคร  8,000 คน อย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันก็มีผู้สนใจที่จะเข้าร่วมการแข่งขันพัทยามาราธอน 2019 สอบถามมาอย่างต่อเนื่อง เมืองพัทยา จึงได้หารือรับบริษัทผู้รับจ้าง ในการเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมการแข่งขันพัทยามาราธอนในปีนี้เพิ่มให้กับนักวิ่งที่สนใจได้เข้าร่วมการแข่งขัน

นายเสรี กล่าวอีกว่า การเปิดรับสมัครเพิ่มในวันที่ 8 ก.ค.62 แบ่งเป็น 1.มาราธอน ชายและหญิง ระยะทาง 42.195 กิโลเมตร ค่าสมัคร 800 บาท เปิดเพิ่มจำนวน 100 คน 2.ฮาล์ฟมาราธอน ชายและหญิง ระยะทาง 21.100 กิโลเมตร ค่าสมัคร 700 บาท เปิดเพิ่มจำนวน 100 คน ซึ่งหลังเปิดภายใน 10 นาทีผู้สมัครเต็มแล้ว และ 3.ควอเตอร์มาราธอน ชายและหญิง ระยะทาง 10.550 กิโลเมตร ค่าสมัคร 500 บาท เปิดเพิ่มจำนวน 1,500 คน

สำหรับการเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมการแข่งขันพัทยามาราธอนเพิ่มในครั้งนี้จะได้รับอุปกรณ์สิ่งของเหมือนผู้สมัครรอบแรกทุกอย่าง สำหรับการแข่งขัน พัทยามาราธอน 2019 ครั้งที่ 28 กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 ณ ถนนสายชายหาดเมืองพัทยา ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1.25 ล้านบาท

Follow Us