นักรบนาวิกโยธินร่วมทำความดีบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ร.10

ที่ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นางพรทิพย์ อินทศร นายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ มอบหมายให้ นางวิภาดา ขะตะเจริญ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ จัดกิจกรรมในโครงการ น้อมดวงใจทำความดี บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยมี ข้าราชการ ทหารในสังกัด หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วม 500 นาย ร่วมกันบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล


นางวิภาดา ขะตะเจริญ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการ ทหาร ประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้มีโอกาสแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี โดยร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงอุทิศพระวรกายบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อพสกนิกรชาวไทย รวมทั้งเพื่อรวบรวมโลหิตที่ได้รับบริจาค นำไปช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วย และสำรองไว้ในยามขาดแคลน และเพื่อนำไปช่วยเหลือเพื่อนข้าราชการทหารนาวิกโยธิน และข้าราชการภาครัฐที่ได้รับบาดเจ็บจากปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบและอธิปไตยของชาติอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อีกด้วย

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

Follow Us