ระดมกวาดล้างตู้คีบตุ๊กตาเถื่อนย่านคลองหลวง หลังผู้ปกครองร้องมอมเมาเยาวชน

(ปทุมธานี, 4 ก.ค.2562 )เมื่อเวลา 16.30 น. ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง นำโดย นายรณรงค์ ทิพย์ศิริ ผู้อำนวยการส่วนกำกับสืบสวนและปราบปราม สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นำโดย นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง ตำรวจภูธรคลองหลวง เข้าตรวจสอบตู้คีบตุ๊กตาหยอดเหรียญ บริเวณตลาดข้างห้างบิ๊กซีนวนคร และบริเวณตลาดยูสแควร์ ข้างรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ปกครองนักเรียนว่ามีตู้คีบตุ๊กตาเถื่อน วางเกลื่อนหน้าห้าง หน้าโรงเรียน มอมเมาเด็กเยาวชนให้เข้าเล่น

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายไม่อนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันในบัญชี ข. หมายเลข 28 (เครื่องหยิบจับตุ๊กตาอัตโนมัติ) ท้ายพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ซึ่งเครื่องเล่นดังกล่าวหากจัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นทางนำมาซึ่งผลประโยชน์แก่ผู้จัดโดยทางตรงหรือทางอ้อม และมีลักษณะเป็นการเล่นที่มีได้มีเสีย หรือสามารถจูงใจให้เด็กและเยาวชนเข้าเล่นโดยง่าย ประกอบกับสถานที่เล่นส่วนใหญ่จะอยู่ในศูนย์การค้า อันอาจก่อให้เกิดการมอมเมาเด็กและเยาวชนได้ง่าย เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เด็กและเยาวชนใช้จ่ายเงินโดยสิ้นเปลือง และเพื่อเป็นการคุ้มครองเด็กและเยาวชนมิให้ลุ่มหลงอยู่กับอบายมุข กรมการปกครองจึงมีนโยบายไม่ให้เจ้าพนักงานออกใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันดังกล่าวโดยเด็ดขาด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0307.2/ว 3810 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2549 ซึ่งอธิบดีกรมการปกครองให้พนักงานฝ่ายปกครองบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดดังกล่าวอย่างเด็ดขาด

จุดแรก ที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจ ชื่อร้าน “มดดำแลนด์ (MODDUM LAND)” ตั้งอยู่บริเวณตลาดนัดถนนคนเดิน ติดกับทางเข้าห้างบิ๊กซีนวนคร โดยมีตู้คีบตุ๊กตา 14 ตู้ และมีตู้คีบปิงปอง 1 ตู้ รวมทั้งหมด จำนวน 15 ตู้ เปิดให้บริการ เมื่อเข้าไปในร้านจะมีผู้ดูแลร้านคอยให้คำแนะนำผู้เล่น โดยผู้เล่นจะต้องนำเงินมาแลกเป็นเหรียญโลหะ ซึ่งทางร้านจะมีตู้สำหรับแลกเหรียญอัตโนมัติ จำนวน 1 ตู้ รับแลกเหรียญจากธนบัตรทุกประเภท เมื่อได้เหรียญมาแล้ว ผู้เล่นสามารถเข้าเล่นตู้คีบที่อยู่ภายในร้านได้ทุกตู้ โดยตู้คีบตุ๊กตา มีกติกาว่า ผู้เล่นต้องหยอดเหรียญ แล้วกดปุ่มให้เครื่องคนตุ๊กตา จากนั้นจึงจับคันโยกเลื่อนหาตำแหน่งกำหนดทิศทางเพื่อคีบตุ๊กตา หากคีบตุ๊กตาได้ถือว่าผู้เล่นเป็นผู้ชนะจะได้ตุ๊กตามีมูลค่ามากกว่าเงินที่ต้องเสียไป หากผู้เล่นคีบไม่ได้ถือว่าเป็นผู้แพ้จะไม่ได้สินค้าของรางวัลใดเลย

Follow Us