มนร.ระดมคลังสมองเปิดติว “วิทย์-คณิต” นร. 5 จชต.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

                ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (มนร.) จัดโครงการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 แก่นักเรียนระดับมัธยมตอนปลายกว่า 31 โรงเรียน จำนวน 800 คน จาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

            นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า จังหวัดนราธิวาส พร้อมสนับสนุนและผลักดันโครงการด้านการศึกษาในทุกระดับ จึงมั่นใจว่าทาง มนร. ที่จะสานต่อด้านวิชาการ เป็นอีกหนึ่งคลังความรู้ให้น้องๆระดับมัธยมได้เสริมทักษะ ยกระดับด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในครั้งนี้ได้ และขอเป็นกำลังใจแก่ทีมงาน และนักเรียนเกือบพันชีวิตที่มาในครั้งนี้ ขออย่าหลับในช่วงเรียนรู้ เก็บเกี่ยวความรู้ให้มากที่สุด

                ด้าน ผศ.ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (มนร.) กล่าวว่า ในฐานะเป็นเจ้าภาพโครงการนี้ที่ทำมาก้าวสู่ปีที่ 7 มนร.พยายามสานฝันน้องๆ ระดับมัธยมตอนปลายให้เต็มที่ เพราะอยากเห็นลูกหลานมีอนาคตที่ดี อนาคตลูกหลานดี คุณภาพชีวิตคนในพื้นที่ภาคใต้จะดีขึ้นตามมา ด้วยการให้โอกาสทางการศึกษา

            ดร.อาสลัน หิเล คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนร. กล่าวว่า ในฐานะที่คณะวิทย์ฯ เป็นเจ้าภาพโครงการฯ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะช่วยยกระดับการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ให้ดีขึ้น และจะยังคงสานต่อให้มีต่อไป

            สำหรับ โครงการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพื่อตอบโจทย์น้องๆ มัธยมตอนปลายได้เตรียมพร้อมด้านวิชาการสู่ระดับอุดมศึกษา และย่างก้าวสู้การแข่งขันระดับอื่นๆได้ รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจในการวางแผนอนาคตของเด็ก และยกระดับจากเกณฑ์ หรือ  ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ให้ดีขึ้น โดยโครงการ เริ่มตั้งแต่ 25 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม นี้

รพี มามะะ/นราธิวาส 

Follow Us