กองทัพเรือ นำกำลังพล-นร.เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

            กทม. (26 มิ.ย.2562) กองทัพเรือโดย พลเรือเอก ช่อฉัตร กระเทศ ที่ปรึกษาพิเศษ กองทัพเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารทัพเรือ เป็นประธานจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 โดยจุดเริ่มต้นขบวนตั้งแต่บริเวณ กองบัญชา การกองทัพเรือ พระราชวังเดิม ไปสิ้นสุดที่ กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร  และได้นำกล่าวปฏิญาณประกาศเจตนารมณ์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และมอบโล่ที่ระลึกให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้กรอบแนวคิดและ​คำขวัญที่กำห​นด​คือ “มุ่งมั่น​ แก้ไข​ ขจัด​ภัย​ยาเสพติด​”

            สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ จัดในรูปแบบของการเดินรณรงค์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเดินรณรงค์ประกอบด้วย นายทหารชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล กำลังพลกองทัพเรือ นักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ และมวลชน ในพื้นที่บริเวณโดยรอบกองบัญชาการกองทัพเรือ กว่า 2,500 คน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมการเดินรณรงค์ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

ภาพ/ข่าว จากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพเรือ รายงานโดย นิราช ทิพย์ศรี จ.ชลบุรี

Follow Us