อบจ.ชลบุรี ส่งมอบเป็นทางการ “อาคารอเนกประสงค์” โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง 

            ที่โรงเรียนเขาโพธืทอง  (25 มิ.ย. 62) นายกฤษณะ สายสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง  นำคณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นำโดย นายเรวัตร  ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เขตอำเภอบางละมุง นายเฉลิม เกตุแจ้ นายวินัย อินทร์พิทักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายมาย  ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมืองหนองปรือ รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียง ในพิธีรับมอบอาคารอเนกประสงค์อย่างเป็นทางการ โดยในช่วงเช้า ทางโรงเรียนนิมนต์ 9 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล

            ปัจจุบัน  โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง ไม่มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมของนักเรียน ที่สามารถดำเนินการพร้อมกันทั้งโรงเรียนได้ เนื่องจากปริมาณนักเรียนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากพ่อแม่ผู้ปกครองที่ย้ายเข้ามาทำงานในพื้นที่ อ.บางละมุง จึงมักนำบุตรหลานย้ายโรงเรียนมาเข้าเรียนในพื้นที่ 

            จากสภาพปัญหาดังกล่าว ทางโรงเรียนจึงประสานไปยัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (อบจ.ชลบุรี) เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง  ขนาดกว้าง 20.00 เมตร  ยาว 40.00 เมตร มูลค่า 3,050,000 บาท และอบจ.ชลบุรี ได้สนับสนุนงบประมาณดังกล่าว จนสามารถสร้างอาคารอเนกประสงค์เสร็จเรียบร้อย พร้อมส่งมอบให้ทางโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ และดูแลต่อไป

Follow Us