ประชุม จนท.สำนักงานกิจการฮัจย์ฯ พร้อมอำนวยความสะดวกผู้แสวงบุญชาวไทย

ที่โรงแรมอัญชาลีน่า รามคำแหง กรุงเทพฯ (17 มิ.ย.2562) นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ผู้อำนวยกองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ เจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย และผู้มีเกียรติเข้าร่วม

การประชุมดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการฮัจย์ที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ในอันที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้แสวงบุญชาวไทย จำนวน 8,455 คน ก่อนเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี กล่าวว่า เป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่า การประกอบพิธีฮัจย์เป็น 1 ใน 5 ประการสำคัญของหลักการศาสนาอิสลาม ที่มุสลิมทุกคนมีความมุ่งมั่นจะต้องเดินทางไปให้ได้ครั้งหนึ่งในชีวิต และถือเป็นความจำเป็นของมุสลิมทุกคนที่บรรลุศาสนภาวะ และมีความสามารถเดินทางทั้งไปและกลับโดยปลอดภัย โดยมุ่งหน้าสู่แผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งของอัลเลาะห์

การที่กรมการปกครองในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆ นั้น ขอให้ทุกคนมีความเข้มแข็ง อดทน และเน้นย้ำให้ผู้ประกอบพิธีฮัจย์ ได้ตระหนักถึงปรัชญาและคุณค่าของการบัญญัติฮัจย์ ตลอดจนวิทยปัญญาที่มวลอยู่ในพิธีกรรมการทำฮัจย์ เพื่อการได้ฮัจย์ที่มับรูร และพึงตระหนักอยู่เสมอว่า เราคือตัวแทนของประเทศไทย ที่มีอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมไทยให้นานาชาติได้เห็นเป็นที่ประจักษ์ต่อไป
ภาพ/ข่าว อับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา

Follow Us