ขส.บางละมุง สนธิจนท.สามฝ่ายลุยตรวจวิยจยย.พัทยา พบไร้ใบขับขี่อื้อ

ที่ สภ.เมืองพัทยา พ.ต.อ.พงษ์พันธ์ วงษ์มณีเทศ รองผู้บัญคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี รักษาการแทนผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายพิเชฐ ธรรมโหร ปลัดป้องกันอำเภอบางละมุง นายวสุ มงคลแก้ว ผู้ตรวจการณ์ขนส่ง อำเภอบางละมุง พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้างานเทศกิจ ร่วมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครองและเทศกิจ ลงพื้นที่จัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะ เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์สาธารณะประกอบอาชีพได้ถูกต้องตามกฎหมายและเกิดความเป็นธรรมกับผู้ใช้บริการรถจักรยานยนต์

 

นายวสุ มงคลแก้ว ผู้ตรวจการณ์ขนส่ง อำเภอบางละมุง กล่าวว่า สำหรับการบูรณาการร่วมกับสภ.เมืองพัทยา ฝ่ายปกครอง ทหาร และเมืองพัทยาในครั้งนี้ หลังจากที่ได้มีการจัดระเบียบรถจักรยายนต์สาธารณะในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านและสิ้นสุดปเมืองวันที่ 30 เมษายน 2562 รวมระยะเวลา 4 เดือน ซึ่งวินจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่เมืองพัทยานั้นก่อนจัดระเบียบมีวินทั้งสิ้น 444 วิน และหลังจากการจัดระเบียบมีวินจักรยายนต์รับจ้างทั้งสิ้น 1,006 วิน

สำหรับการลงพื้นที่จัดระเบียบวินรถจักรยานยนต์ในครั้งนี้ เพื่อบังคับใช้กฎหมาย กรณีรถจักรยานยนต์สาธารณะ ทั้งเรื่องของการใช้รถผิดประเภทป้ายขาว ใบอนุญาตขับขี่หมดอายุ รถจักรยายนยนต์รับจ้างไม่มีการต่อภาษี ความสะอาดของที่ตั้งวิน และการแต่งกายของผู้ขับขี่ต้องแต่งการสุขภาพสะอาด นอกจากนี้จะมีการกำชับกำกับวินจักรยายนต์ในเมืองพัทยาให้บริการผู้โดยสารด้วยความสุขภาพถึงที่หมายโดยปลอดภัย ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้โดยสาร และราคาค่าโดยสารไม่เรียกเก็บเกินตามที่ขนส่งกำหนด ทั้งนี้หากพบการกระทำความผิดก็จะมีการลงโทษตามกฎหมายขั้นสูงสุด ซึ่งโทษในเรื่องของการไม่มีใบอนุญาตขับขี่และการใช้รถผิดประเภทนั้นมีโทษปรับ 2,000 บาท

นายวสุ กล่าวต่ออีกว่า ทั้งนี้ที่ผ่านมาในช่วงจัดระเบียบ 4 เดือนที่ผ่านมาได้มีการชี้แจงและกำชับกับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะในเรื่องของการปฎิบัติตัวให้ถูกต้องตามกฏหมาย ส่วนที่มีผู้ประกอบการบ้างรายร้องเรียนเรื่องของการขอป้ายทะเบียนรถสาธารณะหรือป้ายเหลืองที่ต้องใช้ระยะเวลานาน จึงมีการกระทำความผิดในการนำรถป้ายขาวมาให้บริการนั้น การขออนุญาตทำป้ายเหลืองนั้นไม่ได้มีระยะเวลายาวนานอย่างที่เข้าใจ ทั้งนี้ที่พบส่วนใหญ่ผู้ขับขี่ที่มาขอดำเนินการป้ายเหลืองนั้นขาดคุณสมบัติ ทั้งการไม่มีใบขับขี่สาธารณะสูงถึง 80 % นอกจากนี้ยังพบส่วนใหญ่ไม่มีรถจักรยายนยนต์เป็นของตัวเอง จึงทำให้การขอป้ายเหลืองไม่สามารถดำเนินการได้

Follow Us