เมืองพัทยาไม่ไว้หน้า สั่งลุยแหลก รื้อถอนสะพาน อาคารรุกล้ำคลองสาธารณะพัทยาใต้ 

ตามที่ ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าพื้นที่แนวคลองพัทยาใต้ จ.ชลบุรี ที่เมืองพัทยาได้ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำตลอดแนวคลองสาธารณะพัทยาใต้ ปึกพลับ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ทั้งในส่วนของอาคาร สะพาน การระงับการก่อสร้างอาคารต่างๆ โดยมีผู้ประกอบการนำโครงสร้างสะพานเหล็กมาจัดตั้งคร่อมคลองขนาดใหญ่ ซึ่งสะพานนี้มีลักษณะเป็นเหล็กพร้อมราวสะพานอย่างแน่นหนาเพื่อเชื่อมต่อเข้าไปยังที่ดินริมฝั่งคลองอีกด้าน ซึ่งปัจจุบันกำลังมีการก่อสร้างตกแต่งอาคารภายในนั้น

ต่อมา นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา เปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่า สำหรับสะพานข้ามคลองนั้น ตามกฎหมายเป็นเรื่องที่กรมเจ้าท่าเป็นผู้ดูแลและสามารถให้อนุญาตได้หากเห็นว่าเหมาะสมและไม่ส่งผลกระทบต่อแนวคลอง และทราบว่าเรื่องนี้มีผู้ประกอบการยื่นเรื่องขออนุญาตไปทางสำนักงานเจ้าท่าพัทยาแล้ว จากนั้นจึงได้มีการส่งเรื่องต่อมายังเมืองพัทยาเพื่อให้ร่วมพิจารณาด้วย

ล่าสุด นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา แจ้งว่ามาสะพานที่จัดทำไว้นั้นเป็นการจัดทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ประชาชนไม่ได้ประโยชน์จากสะพานดังกล่าว จึงไม่อนุมัติให้ดำเนินการและก็ยังไม่มีการอนุญาตอย่างถูกต้อง รวมทั้งยังไม่ได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาระดับจังหวัดหรือเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อขอความเห็นชอบ ดังนั้นที่ดินแปลงด้านใน ซึ่งมีลักษณะที่ตาบอดที่หากจะดำเนินการก่อสร้างอาคารใดๆก็ตามก็ต้องนำใบอนุญาตการขอจัดสร้างสะพานมาประกอบเพื่อขออนุญาตจากเมืองพัทยาเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมอาคารก่อน ปัจจุบันจึงยังคงไม่สามารดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารด้านในได้ ขณะนี้จึงได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีนิมิต ตั้งเชียร สถาปนิกชำนาญการ สำนักการช่าง ซึ่งเป็นนายตรวจเขต ได้เข้าไปแจ้งทางวาจาให้ระงับ ก่อนจะเสนอเรื่องต่อเมืองพัทยาเพื่อออกหนังสือในการระงับการก่อสร้าง และการรื้อถอนสะพานดังกล่าวออกก่อนตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ก่อนจะมีการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

 

นายพัฒนา กล่าวต่อไปว่ายังมีอีกหลายปัญหาที่เมืองพัทยากำลังเร่งดำเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต การบุกรุกแนวคลอง และที่ดินสาธารณะประโยชน์ ซึ่งขณะนี้ได้เซ็นคำสั่งปิดหมายไปแล้วในส่วนของโรงแรมขนาดใหญ่ย่านพัทยาใต้ที่กำลังก่อสร้างอาคาร 8 ชั้นตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร การเร่งดำเนินการรื้อถอนอาคารคร่อมแนวคลองปึกพลับ ซึ่งยืดเยื้อมาเป็นเวลานาน รวมทั้งอาคารแสดงขนาดใหญ่บริเวณริมทะเลของแหล่งท่องเที่ยวริมทะเล หลังวัดช่องลม ซึ่งมีการประเมินราคาค่ารื้อถอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนี้จะนำหมายไปปิดประกาศแจ้ง หากทางผู้ประกอบการไม่ดำเนินการเอง เมืองพัทยาก็จะเข้าไปรื้อถอนตามขั้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ประกอบการต่อไป

Follow Us