มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ จังหวัดสระแก้วมอบเงินให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติฟ้าผ่า

ที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.2562 นายวิชิต ชาตไพสิฐ ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดสระแก้ว มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุฟ้าผ่า ในพื้นที่อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว จำนวน 2 ราย ครอบครัวละ 10,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท ให้แก่ ครอบครัวนายช่วง จงจอหอ บิดาของ นายพงษ์ จงจอหอ (ผู้เสียชีวิต) และครอบครัว นางทองขัน นามวงษ์ มารดาของ นายจรัญ สำราญสุข (ผู้เสียชีวิต) พร้อมทั้งพบปะและให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต

ทั้งนี้ ครอบครัว นายช่วง จงจอหอ อายุ 81 ปี บิดาของนายพงษ์ จงจอหอ อายุ 41 ปี ผู้เสียชีวิตจากเหตุฟ้าผ่าเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 ณ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ และครอบครัว นางทองชัน นามวงษ์ อายุ 53 ปี มารดาของ นายจรัญ สำราญสุข อายุ 38 ปี ผู้เสียชีวิตจากเหตุฟ้าผ่า เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ หมู่ที่ 37 ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ คณะกรรมการดำเนินงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ จังหวัดสระแก้วได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือครอบครัวดังกล่าว พร้อมด้วยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเขาฉกรรจ์ได้มอบเงินช่วยเหลือทั้ง 2 ครอบครัว หลังจากนั้นมอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งให้แก่ นายสุพจน์ เมฆประดับ นายอำเภอเขาฉกรรจ์เป็นผู้แทนรับมอบ

นายวิชิต ชาตไพสิฐ ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยพสกนิกรของพระองค์ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นำเงินและสิ่งของช่วยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยในครั้งนี้ให้ผ่านพ้นไปด้วยดี และด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ พวกเราทุกคนควรพร้อมใจกันทำถวายพระองค์ คือ การเป็นคนดี คิดดี ทำดี เป็นประชาชนที่ดีของประเทศชาติต่อไป

Follow Us