กิ่งกาชาดสัตหีบรุดช่วยเหลือนร.หญิง จยย.ล้ม แผลติดเชื้อเดินไม่ได้

ชลบุรี( 11 มิ.ย.62) นางพรทิพย์ อินทศร นายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ พร้อมด้วยนางศิริพร ปิ่นล่ม นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว และคณะกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ เดินทางไปมอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือ เด็กหญิงกันยพัชร คำศิริ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเกล็ดแก้ว หลังประสบอุบัติเหตุรถ จยย.กระดูกหัวเข่าร้าวและแผลติดเชื้อไม่สามารถเดินได้ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ณ บ้านเลขที่ 204/2 หมู่ที่ 10 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีผู้ปกครองดูแลอยู่อย่างใกล้ชิด

สืบเนื่องเด็กหญิงกันยพัชร คำศิริ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเกล็ดแก้ว ได้รับอุบัติเหตุ ตั่งแต่เดือน มกราคม 2562 กระดูกหัวเข่าร้าวในขณะการรักษาแผลเกิดติดเชื้อบริเวณหัวเข่า ทำให้เกิดอาการขั้นรุนแรง (อาจเป็นเนื้อร้าย) ปัจจุบัน นอนรักษาตัวอยู่ที่บ้านและไม่สามารถเดินได้ โดยนางสาวณภัทร ทวีผลดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดแก้ว ได้รับการประสานจากผู้ปกครองมีความประสงค์ขอความเมตตาและขอร้องความช่วยเหลือในด้านการรักษาจากหน่วยกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ ในการส่งต่อสภากาชาดจังหวัด เพื่อรักษาในโรงพยาบาลเฉพาะทาง เบื้องต้น กิ่งกาชาดสัตหีบ รู้ข่าวก็ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือ ร่วมกับทางเทศบาลตำบลเกล็ดแก้วในเบื้องต้น

นางพรทิพย์ อินทศร นายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ กล่าวว่าตามที่กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ พร้อมทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในอำเภอสัตหีบ ได้ออกสำรวจและช่วยเหลือลูกบ้าน ที่เป็นผู้ป่วย, ผู้ยากไร้, ผู้ด้อยโอกาส, ผู้ป่วยติดเตียง, ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยอัมพฤกษ์ ทำให้ได้รับทราบความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ ก่อนทางกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ จะลงไปพบปะพูดคุยเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเป็นการแบ่งเบาภาระ พร้อมช่วยเหลือให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งผู้ใจบุญท่านใดจะบริจาคเงินช่วยเหลือเด็กหญิงกันยพัชร คำศิริ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเกล็ดแก้ว ให้ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของบิดาเด็กหญิงกันยพัชร หมายเลข  089-0956175  
นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

Follow Us