นักวิชาการยะลา แนะ “ครม.ประยุทธ์ 1” ต้องขยันลงพื้นที่ หากหวังแก้ปัญหาใต้ ให้เป็นรูปธรรม

ผศ.อับดุลรอซะ วรรณอาลี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเมื่อวันที่10 มิ.ย.62 ถึง คณะรัฐมนตรีที่จะเข้ามาบริหารประเทศกับการแก้ปัญหาโดยรวมของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้มีปัญหาหลายมิติที่ผ่านมา แต่ที่เป็นปัญหาต้นทางที่สุดคือปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ความคาดหวังของประชาชนต่อรัฐบาลนี้ ยังอยากจะเห็นความต่อเนื่องในการแก้ปัญหา คิดว่านายกรัฐมนตรีปัจจุบันน่าที่จะใช้ชุดเดิม เหตุผลที่อยากให้ใช้ชุดเดิมดำเนินการคือว่า จะได้ต่อเนื่องในหลายๆประเด็น เช่น การพูดคุยการเจรจาหรือแม้กระทั่งโครงการต่างๆที่รัฐได้ดำเนินการไปล่วงหน้าแล้วในการพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในประเด็นเรื่องเศรษฐกิจปัจจุบันไม่ใช่เฉพาะปัญหาของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะที่นี่คือจะอยู่กับยางพาราเป็นตัวหลักในเรื่องของเรื่องเศรษฐกิจถ้ารัฐบาลสามารถที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยการยกระดับสินค้าการเกษตรขึ้นมาเพราะนี้ถือว่ารายได้หลักของคนในพื้นที่ เมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นทุกอย่างก็จะง่ายขึ้น

ความคาดหวังอีกประการหนึ่งคือ มีปรากฏการณ์เกิดขึ้นมาโดยตลอดคือปัญหาเรื่องการศึกษา จะเห็นได้ว่าคุณภาพการศึกษาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้าเทียบจากโอเน็ต ก็อยู่ในอันดับท้ายของประเทศ เพราะฉะนั้นรัฐบาลใหม่น่าเอาใจใส่กับการแก้ปัญหา นั้นหมายถึงว่าภาคการศึกษาจะส่งผลต่อคุณภาพด้านอื่นๆ ในอนาคตคุณภาพการศึกษาที่ดีจะสามารถที่ผลิตประชากรที่ดี แล้วก็จะทำให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นในอนาคต การเปลี่ยนตัวของชุดการแก้ปัญหาคงมองได้หลายๆระดับ ในระดับกำหนดนโยบายไม่แน่ใจว่ารัฐมนตรีที่มากำหนดนโยบายกำกับดูแลฝ่ายความมั่นคงยังเป็นคนเดิมหรือไม่ ถ้าไม่ใช่คนเดิมอาจต้องหยุดชะงักไปบ้าง ระดับปฏิบัติการในพื้นที่คือบุคคลที่มาทำงานในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นทหาร ตำรวจ ในงานความมั่นคง ถ้าเปลี่ยนไปก็ส่งผลกระทบไปเหมือนกัน อยากจะให้ทบทวนนิดหนึ่งว่าสิ่งที่ทำไปแล้วจุดไหนที่เป็นจุดบกพร่องก็ปรับเปลี่ยนได้ แต่ตนยังเห็นว่าการพัฒนาทั้งหมดเป็นการแก้ปัญหาอยู่ในมิติที่คิดว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้น ชุดพูดคุยต้องเข้าใจลักษณะของคนบ้านเราเหมือนกัน คนบ้านเราต้องเริ่มตั้งแต่สร้างความสนิทสนม ถ้าเปลี่ยนตัวคนใหม่ กว่าจะสร้างความสนิทสนม กว่าจะสร้างความไว้วางใจจะต้องใช้เวลาอีก แน่นอนที่สุด ถ้าเปลี่ยนแล้วเกิดหยุดชะงักแน่นอน ยกเว้นว่าคนที่มาใหม่จะมีฝีมือหรือได้รับการยอมรับจากอีกฝ่าย เพราะการเจรจาต้องยอมรับซึ่งกันและกันถึงจะไปต่อได้

จำเป็นอย่างที่สุดคือนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ต้องมาขับเคลื่อนในพื้นที่บ่อยๆขึ้น ไม่ใช่ว่าแค่มาตรวจราชการอย่างเดียว ต้องลงมากันบ่อยๆ สิ่งที่ตนขอฝากคือ นโยบายที่ผ่านมาเป็นนโยบายที่ดีแต่ขาดซึ่งการนำไปปฏิบัติ อาจจะเป็นมิติงบประมาณ มิติเรื่องคน หรือมีข้อจำกัดทางอื่นๆ ก็จะต้องทลายกำแพงนี้ไปให้ได้ เช่นนโยบายมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นนโยบายที่ดี แต่ที่ผ่านมา 1 ปี ตนมองว่าอยู่ในระดับแค่ประชาสัมพันธ์ นโยบายมากกว่า โครงการต่างๆยังไม่เกิดผลเท่าใดนัก

ภาพ/ข่าว อับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา

Follow Us