สมาคมแหล่งท่องเที่ยว ร่วมกับเมืองพัทยา เปิดโต๊ะเจรจาธุรกิจท่องเที่ยว ในงาน Pattaya Travel Mart 2019

            ที่บ้านสุขาวดี( 25 พ.ค.2562 )  นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนางสาวธิติภัสร์ ศิรณัฐศรีกุล นายกสมาคมแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร อุปนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นายอรรถพล ทวีสุนทร รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา และนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ประธานที่ปรึกษาสมาคมแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี ร่วมเป็นประธานเปิดงาน Pattaya Travel Mart 2019  B2B  ซึ่งมีนายดำรงค์เกียรติ พินิจการ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา และบริษัททัวร์ ผู้ซื้อ (Buye)r จำนวน 150 ราย ผู้ขาย  (Seller ) จำนวน 108 ราย เข้าร่วมในพิธีเปิด ก่อนที่จะเปิดโต๊ะเจราจาธุรกิจแลกเปลี่ยนระหว่างกัน

            เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีรายได้หลักให้กับประเทศและเป็นเป้าหมายในการเดินทางนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้ความสนใจ ทั้งนี้จากเหตุการณ์อุบัติเหตุหรือปัจจัยทางเศรษฐกิจทำให้กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นตลาดหลักหดตัวลงไป ทางสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรีเห็นว่าทั้งภาคเอกชนควรหาตลาดศักยภาพอื่นๆ มารองรับ อีกทั้งเพื่อสร้างความมั่นใจและแสดงจุดยืนในการเป็นเจ้าบ้านที่มีความพร้อมแก่ทุกตลาด รวมถึงสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนในความพร้อมศักยภาพของชลบุรี ให้บริษัททัวร์ทั้งในและต่างประเทศแนะนำและเลือกเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เป็นเป้าหมายหลักในการเดินทาง ประกอบกับสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี ซึ่งมีสมาชิกแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำของประเทศกว่า 50 หน่วยงาน ได้กำหนดจัดงาน Pattaya Travel Mart 2019 B2B ขึ้น เพื่อสร้างโอกาสพบปะเจรจาธุรกิจนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการท่องเที่ยวต่างๆ ที่เป็นข้อมูลปัจจุบันแก่บริษัทนำเที่ยว (Innound) บริษัทนําเที่ยวในประเทศ (Domestic) และหน่วยงานองค์กรอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีนโยบายสวัสดิการแก่พนักงานได้มีโอกาสรับรู้ตระหนักถึงความพร้อมในศักยภาพ การรองรับนักท่องเที่ยว อีกทั้งสร้างความเชื่อมั่นและเลือกเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเป็นเป้าหมายหลักในการเดินทาง รวมทั้งจัดโปรแกรมนำเสนอข้อมูลปัจจุบันแก่นักท่องเที่ยวได้อย่างสมบูรณ์

            สำหรับงาน Pattaya Travel Mart 2019 B2B ที่จัดขึ้น มีกลุ่มเป้าหมายผู้ซื้อ จำนวน 150 ราย และผู้ขาย จำนวน 108 ราย เพื่อพบปะ แลกเปลี่ยนและนำเสนอสินค้าต่อผู้ซื้อโดยตรง เพื่อสร้างโอกาสพบปะและเจรจาธุรกิจ นำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และสถานประกอบการท่องเที่ยว ตลอดจนโรงแรม ให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน เพื่อให้บริษัททัวร์ทั้งต่างประเทศ และธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศ ได้มีโอกาสรับรู้และตระหนักถึงความพร้อมและศักยภาพของจังหวัดชลบุรี และเลือกจังหวัดชลบุรีเป็นเป้าหมายในการเดินทางหรือการจัดโปรแกรมนำเสนอแก่นักเดินทางเป็นอันดับต้น ซึ่งเป็นการรักษารายได้กับจังหวัดชลบุรีอีกทางหนึ่งด้วย

Follow Us