ทต.หนองปลาไหล นำจิตอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ร.10 เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ

          บางละมุง,ชลบุรี  ( 14 พฤษภาคม 2562)ที่บริเวณที่สาธารณะ ห้วยนาบน  ม.2 ตำบลหนองปลาไหล  นายภิญโย  หอมกลั่น  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองปลาไหล  และกลุ่มพลังมวลชน ให้การต้อนรับ นางภารดี เผือกโสภา ปลัดอาวุโส  อำเภอบางละมุง ในฐานะประธานในพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ

            สำหรับกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เทศบาลตำบลหนองปลาไหลจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

            นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ ที่สำคัญยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนหรือคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและลดภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ตำบลหนองปลาไหล สร้างความสมัครสมานสามัคคี สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับภาครัฐ เอกชน  ชุมชน  และประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งต้นไม้ที่นำมาปลูกในวันนี้มากกว่า 300 ต้น ประกอบไปด้วย ต้นรวงผึ้ง , ต้นราชพฤกษ์ และต้นไม่อื่นๆ โดยเน้นการสร้างร่มเงา และสร้างพื้นที่สีเขียว โดยมีกลุ่มพลังมวลชน จิตอาสา ที่พร้อมใจใส่เสื้อสีเหลือง มาร่วมทำกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

Follow Us