ทร.ฝึกยิงด้วยกระสุนจริง ทดสอบความพร้อมและขีดความสามารถของหน่วย

          จันทบุรี ( 14 พ.ค.62 ) เวลา 10.30  น. พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะนายทหารระดับสูงของกองทัพเรือ เดินทางเข้าตรวจเยี่ยม การฝึกและการสนธิกำลังดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง ในการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2562 ณ สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข 16 บ้านจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี โดยมี พล.ร.ท.รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ นำคณะร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งการตรวจเยี่ยมการฝึกของผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ

          นอกจากจะทำให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ ได้รับทราบรายละเอียดการปฏิบัติในการฝึก และทราบถึง ขีดความสามารถ ตลอดจนความพร้อมในการปฏิบัติการของหน่วยต่าง ๆ ที่เข้ารับการฝึกแล้ว ยังเป็นแนวทางที่เปิดโอกาสให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ใกล้ชิดผู้บังคับบัญชาชั้นสูง อันจะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลที่เข้ารับการฝึกฯ 

              พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ กล่าวว่า กองทัพเรือได้จัดให้มีการฝึก เป็นประจำทุกปี เพื่อบูรณาการการฝึกภายในกองทัพเรือ ด้วยการนำขีดความสามารถการปฏิบัติการทางเรือตามสาขาต่างๆ ตลอดจนการปฏิบัติและการสนับสนุนของกรม ในส่วนบัญชาการ ส่วนยุทธบริการ และส่วนการศึกษา ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน มาทำการฝึกภายใต้สถานการณ์การฝึกเดียวกัน และใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า เพื่อทดสอบกระบวนการวางแผนทางทหาร ทดสอบการอำนวยการยุทธ์ ของศูนย์ปฏิบัติการต่างๆ ของกองทัพเรือ และทดสอบขีดความสามารถในการปฏิบัติการของหน่วยต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี จ.ชลบุรี 

Follow Us