ครอบครัวหมู่บ้านนาวีเฮ้าส์ มอบเงิน 1 ล้านบาทให้ รพ.สิริกิติ์ ปรับปรุงสถานที่

           ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 6 พ.ค.2562 พล.ร.อ. ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ อดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท โครงการหมู่บ้านนาวีเฮ้าส์ โดยนางปัญชริน ใคร่ครวญ ภรรยาและครอบครัว ให้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อปรับปรุงห้องตรวจโรคแผนกอายุรกรรม ปรับปรุงห้องพักผู้ป่วยแผนกอายุรกรรม และจัดซื้อเครื่องตรวจและวัดสัญญาณชีพ แบบเครื่องที่ ให้กับ พล.ร.ต.สุรสิงห์ ประไพพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี นางสาวสุภัทรภรณ์ นามปีติ รองประธานกรรมการบริหารหมู่บ้านนาวีเฮ้าส์ บุตรสาว นายพนธกร ใคร่ครวญ รองนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ นายอมตะ ใคร่ครวญ เลขานุการนายก อบต.พลูตาหลวง บุตรชาย ร่วมในพิธีมอบเงิน

           พล.ร.อ.ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ กล่าวว่า ตนพร้อมด้วยนางปัญชริน ใคร่ครวญ ภรรยาและครอบครัว ได้ร่วมมอบเงินจำนวน 1 ล้านบาท ให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อปรับปรุงห้องตรวจโรคแผนกอายุรกรรม ปรับปรุงห้องพักผู้ป่วยแผนกอายุรกรรม และจัดซื้อเครื่องตรวจและวัดสัญญาณชีพ แบบเครื่องที่  ร่วมไปถึงอุปกรณ์หรือเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนและจำเป็นต่อการให้บริการ เพื่อช่วยเหลือและนำมารักษาและดูแลกำลังพลของกองทัพเรือ และประชาชน ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ในพื้นที่อำเภอสัตหีบและใกล้เคียง  ซึ่งโครงการหมู่บ้านนาวีเฮ้าส์ อยากจะตอบแทนสังคมในพื้นที่อำเภอสัตหีบ ในเรื่องการรักษาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ ให้มีความทันสมัยและเพียงพอต่อกำลังพลทหารเรือและประชาชนในพื้นที่ เพื่อที่จะคอยดูแลรักษาในเวลาเจ็บป่วย

          พล.ร.ต. สุรสิงห์ ประไพพานิช  กล่าวว่า ขอขอบพระคุณ พลเรือเอก ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ  พร้อมด้วยภรรยาครอบครัว และโครงการหมู่บ้านนาวีเฮ้าส์ ที่ได้มอบเงินบริจาคให้กับทางโรงพยาบาลในครั้งนี้ ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลเรามีจำนวนผู้มารับบริการที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่จำนวนบุคลากร และเครื่องมือทางการแพทย์มีจำนวนจำกัด แต่ถึงแม้การรักษาดูแลจะมีอุปสรรคข้อจำกัดมากมาย แต่ทางโรงพยาบาลก็พร้อมจะดูแลรักษาผู้ป่วย อย่างเต็มกำลังสามารถ

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

Follow Us