สมาคมกีฬาลอนโบวล์ส เล็งสนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก สร้างสนามลอนโบวล์ส

           ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย พลโท ประพัฒน์ เอกโพธิ์ นายกสมาคมกีฬาลอนโบวล์สแห่งประเทศไทย นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่สำนัการช่างเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว เมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่จากสมาคมกีฬาลอนโบวล์ส แห่งประเทศไทย ร่วมหารือแนวทางรูปแบบการจัดสร้างสนามกีฬาลอนโบวล์ส พร้อมหอพักนักกีฬา เพื่อรองรับในการแข่งขันระดับประเทศและนานาชาติ อีกทั้งเพื่อเป็นการรองรับการจัดการแข่งขันซีเกมส์ที่จะมาถึง

            ในที่ประชุมได้มีการหารือรูปการจัดสร้างสนามกีฬาลอนโบวล์ส พร้อมห้องพักนักกีฬา ซึ่งลักษณะสนามกำหนดให้มีการจัดสร้างเป็นสนามที่ได้มาตรฐาน ขนาด สนาวมกว้าง 40 เมตร ยาว 40 เมตร พร้อมรองกว้าง 1 ฟูต โดยการจักสร้างสนามกีฬาลอนโบวล์ส นั้นทางสมาคมกีฬาลอนโบวล์ส แห่งประเทศไทย จะเป็นผู้จัดหางบประมาณจ กการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งเบื้องต้นได้มองพื้นที่สนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ถนนชัยพฤกษ์ ในการจัดสร้างสนาม ซึ่งหากมีการจัดสร้างสนามแล้วเสร็จจะเผยแพร่กีฬาลอนโบวล์สให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น และยังเป็นศูนย์ฝึกอบรมการเล่นกีฬาลอนโบวส์สให้กับเยาวชนในพื้นที่เมืองพัทยาและใกล้เคียง พร้อมทั้งยังเป็นการรองรับเมืองพัทยาให้เป็นเมืองแห่งศูนย์กลางด้านกีฬาทุกรูปแบบอีกด้วย

Follow Us