ร.ฟ.ท.เปิดฟังความเห็นชาวชลบุรี รถไฟเชื่อม 3 ท่าเรือ เพิ่มศักยภาพการขนส่ง รองรับEEC

          ชลบุรี (8 มี.ค.2562) ที่ ห้องสำเภา โรงแรมเอเชีย พัทยา นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมใหญ่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อผลสรุปโครงการงานศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความจุทางรถไฟ ช่วงหัวหมาก-ฉะเชิงเทรา-ศรีราชา และโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงศรีราชา-มาบตาพุด โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) พร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษาในพื้นที่ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมประชุม

          ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอแนวเส้นทางโครงการ ครอบคลุมพื้นที่ศึกษา 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง โดยเชื่อมต่อพื้นที่อุตสาหกรรมหลักกับ 3 ท่าเรือ ได้แก่ ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ และท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะทางรวม 200 กิโลเมตร นอกจากนี้ ยังได้ออกแบบการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟ 5 แบบ ได้แก่ 1.สะพานรถไฟข้ามถนน 2.สะพานรถยนต์ข้ามทางรถไฟ 3.สะพานกลับรถรูปตัวยู 4.ทางลอดทางรถไฟ 5.ทางบริการข้างทางรถไฟ ตลอดจนการออกแบบสะพานลอย สำหรับคนและมอเตอร์ไซค์ข้าม เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและสัตว์เลี้ยงในการข้ามทางรถไฟ

          ด้านสิ่งแวดล้อม มีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบหลากหลายรูปแบบ อาทิ กำหนดให้มีการติดตั้ง กำแพงกั้นเสียงชั่วคราวบริเวณพื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีการฉีดพรมน้ำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง บริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่ถูกเปิดผิวหน้าดินและกองวัสดุก่อสร้าง เพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง เป็นต้น

          โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความจุทางรถไฟ ช่วงหัวหมาก -ฉะเชิงเทรา -ศรีราชา และโครงการ รถไฟทางคู่ ช่วงศรีราชา –มาบตาพุด ถือเป็นโครงการสำคัญ ที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ EEC และเสริมศักยภาพด้านการเดินทางและขนส่งให้กับ จ.ชลบุรี และจังหวัดข้างเคียง ประหยัดเวลาการเดินทาง จากกรุงเทพฯ ถึงระยอง โดยใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมง อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งคนและสินค้ารองรับผู้โดยสารปริมาณ 4 ล้านคน/ปี และรองรับการขนส่งสินค้าปริมาณ 40 ล้านตัน/ปี ในปีเปิดให้บริการ

          ทั้งนี้ ร.ฟ.ท.จะจัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน อีก 4 ครั้ง ได้แก่ จ.ระยอง วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 จ.ฉะเชิงเทรา วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 และ จ.ชลบุรี วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 โดยภายหลังการประชุม รฟท.จะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้ ไปพิจารณาประกอบในรายงานผลการศึกษาเพื่อเตรียมส่งมอบให้กับกระทรวงคมนาคมดำเนินการต่อไป

Follow Us