กปภ.พัทยา มั่นใจ แล้งปีนี้ ไม่ขาดน้ำแน่นอน แต่วอนขอใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

          นายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาชาพัทยา (ชั้นพิเศษ) เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในช่วงฟดูแล้งที่จะมาถึงนี้ว่าสถานการณ์น้ำดิบ 5 อ่าง ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำหนองกลางดง อ่างเก็บน้ำห้วยขุ่นจิต อ่างเก็บน้ำชากนอก อ่างเก็บน้ำห้วยไข่เน่า และอ่างเก็บน้ำมาบประชัน มีความจุอยุ่ประมาณ 40 ล้านลูกบาศก์เมตร ในปีนี้มีน้ำอยู่เหลือประมาณ 28 ล้านลูกบาศก์เมตร หากเทียบกับปีที่ผ่านมาในช่วงเดือนเดียวกัน ปริมาณน้ำดิบมีมากกว่า ในการนำมาผลิตน้ำประปามาใช้อุปโภคบริโภคในพื้นที่อำเภอบางละมุงและเมืองพัทยา แม้ว่าทั้ง 5 อ่างนั้น จะเป็นอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน แต่กรมชลประทานได้อนุญาตให้การประปาส่วนภูมิภาคใช้น้ำดิบแต่เพียงที่เดียว ทำให้สถานการณ์น้ำดิบในปีนี้จะมีความมั่นคงกว่าปีที่ผ่านมา

            นอกจากนี้ยังมีการนำน้ำดิบจากคลองชลประทานพระองค์เจ้าไชยานุชิต และแหล่งน้ำดิบจากจังหวัดระยอง อีก 40% นำมาผลิตน้ำประปา ส่งผลให้ภาพรวมสถานการณ์น้ำในช่วงฤดุแล้งปีนี้จะดีกว่าปีที่ผ่านมา แม้จะมีการใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้นก็มีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน ไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของชาวบ้านและผู้ประกอบการในเมืองพัทยาอย่างแน่นอน

            นายสุทัศน์ เปิดเผยอีกว่า จากสถิตินั้นทุกๆ ปี ฝนจะตกในช่วงเดือนพฤษภาคม แต่จากปรากฏการณ์เอลนีโญ่ ในปีนี้ ที่จะส่งผลให้ฝนตกล่าช้าออกไปกว่าทุกปี การประปาฯ ได้มีการวางแผนเตรียมรับมือหากฝนมาช้าออกไปถึงกรกฎาคม ด้วยการบริหารจัดการน้ำ มั่นใจว่าน้ำที่มีอยู่นั้น เพียงพอในการผลิตน้ำประปาแจกจ่ายไปถึงเดือนกันยายน ทำให้ฤดูแล้งนี้ ประชาชนไม่ต้องวิตกกังวลแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม อยากจะขอให้ประชาชนใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าด้วย

Follow Us